Atelier KK

[C. Sundts gate 33]

Oppdragsgiver: Iversen

Bygninger, By- og småsteder, Arbeider, Gate, Oppdragsfoto, Brostein, Trikkeskinner, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-n-429-146b

Atelier KK

[C. Sundts gate 33]

Oppdragsgiver: Iversen

Bygninger, By- og småsteder, Arbeider, Gate, Oppdragsfoto, Brostein, Trikkeskinner, Håndkjerre

Fotografi ubb-kk-n-429-146