Ukjent

[Arbeider hos L.P.Johannessen, Jekteviken]

Arbeider hos L.P.Johannessen, Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Sagbruk, Skyggelue, Trelasthandel, Sag

Fotografi ubb-bros-07500

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen",Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen",Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Sagbruk, Skyggelue, Trelast, Trelasthandel

Fotografi ubb-bros-07495

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen".Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen".Jekteviken

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Skyggelue, Herrehatt

Fotografi ubb-bros-07496

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Sagbruk, Skyggelue, Trelasthandel

Fotografi ubb-bros-07499

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen"]

"Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen"

Arbeider, Mann, Arbeidsklær, Trematerialer, Skyggelue

Fotografi ubb-bros-07505

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

Fire arbeidere blant plankestabler og maskinerei i L. P. Johannessens sagbruk.

Arbeider, Arbeidsklær, Sagbruk, Skyggelue, Trelasthandel, Sag

Fotografi ubb-bros-07498

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Sagbruk, Skyggelue, Trelasthandel, Sag

Fotografi ubb-bros-07501

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P.Johannessen", Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Skyggelue

Fotografi ubb-bros-07497

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P.Johahannessen", Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P.Johahannessen", Jekteviken

Arbeider, Sagbruk, Trelasthandel, Sag

Fotografi ubb-bros-07504

Ukjent

["Arbeidstokken hos L.P. Johannessen", Jekteviken]

"Arbeidstokken hos L.P. Johannessen", Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Sagbruk, Skyggelue, Trelasthandel, Sag

Fotografi ubb-bros-07502

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen",Jekteviken]

"Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen",Jekteviken

Arbeider, Arbeidsklær, Skyggelue, Herrehatt

Fotografi ubb-bros-07503