Diplom datert 1410, 28. april. Måge (Ullensvang, Hordaland)

1410-04-28

To menn gjør kjent at gården Hjelle i Odd sogner Gamle Tormodssons eiendom, halvt til eie og halvt til odel.

Jordbruk, Middelalderen, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Leieforhold, Odel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0074

Diplom datert 1430, 28. januar, Opedal (Ullensvang, Hordaland).

1430-01-28

To menn gjør kjent at Eiulf Kolbjørnssøn, Arne og Sigurd Sigurdssønner og Gudrid Torsteinsdatter solgte til Viking Ketilssøn deres part i et månedsmatsbol i gården Hovland i Ullensvang sogn.

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet

Diplom ubb-diplom-0098