Gustav Brosing

Vangssmuget sett fra Verftsbakken

Gatelys, Barn i lek, By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau, Brostein, Hverdagsklær

Fotografi ubb-bros-02674