Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 10/1 1884 - 1/4 1884

Flere av brevene er stilet til "D. Maj." Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som siden er bundet sammen til ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-05

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 18/8 1884 - 6/12 1884

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-06

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 6/3 1883 - 30/12 1883

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Venstre (politisk parti), Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-04

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 28/1 1876 - 12/6 1876

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet ...

Venstre (politisk parti), Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-01

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 27/1 1877 - 8/6 1877

Flere av brevene er stilet til "Min Bell!" Brevene inneholder blant annet reisebeskrivelser. Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig ...

Venstre (politisk parti), Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-02

Walter Scott Dahl

Brevprotokoll for Walter Scott Dahl 28/1 1878 - 20/6 1879

Flere av brevene er stilet til "Kjære Stokkeland". Gjennom brevene kommer vi tett på Walter Scott Dahls politiske liv. Brevkopiene er trolig skrevet inn i hefter, som ...

Venstre (politisk parti), Politikk

Kopibok ubb-ms-1100-03