Gustav Brosing

["Karensfryd" lyststed på Laksevåg.]

"Karensfryd" Tidligere lyststed på Laksevåg. Fru Sletten som kjøpte eiendommen i 1907, står i døråpningen.

Kvinne, Hage, Tretrapp, Lyststed

Fotografi ubb-bros-01598

Ukjent

[Karensfryd]

Hage, Lyststed

Fotografi ubb-bros-02254