Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1962-07-18

Møhlenpris

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-080462

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-09-19

Skip, Havn, Kaianlegg, Jernbaneskinner, Havnelager

Fotografi ubb-nor-n-0735

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1962-07-18

Jekteviken. Havnelageret

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-080463

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Torborg Nedreaas gate. Jekteviken]

1958-09-06

Torborg Nedreaas gate. Jekteviken

Skip, Flyfoto, Aerial photo, Boligblokk, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Gassverk

Fotografi ubb-w-sh-119835

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken]

1960-07-04

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole, Kaianlegg, Gassverk

Fotografi ubb-w-f-009513

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset. Møhlenpris]

1962-07-18

Industrihuset. Møhlenpris

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Industribygning

Fotografi ubb-w-f-080461

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen - Dokkeskjærskaien

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Båtforening, Gassverk, Gasstank

Fotografi ubb-w-sh-005017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nygårdshøyden]

1961-08-19

Nygårdshøyden

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-139481

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Møhlenpris]

1964-08-11

Flyfoto, Aerial photo, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-f-143616

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Industrihuset]

1960-07-04

Industrihuset

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-009514

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

A/S Industribygg, Bergen

1955-06-10

Møhlenpris.

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Brobygging, Kaianlegg, Lagerskur

Fotografi ubb-w-sh-082290

Norvin Reklamefoto

Norsk Cement- & Skiferindustri A/S

1970-09-19

Skip, Havn, Kaianlegg, Jernbaneskinner, Havnelager

Fotografi ubb-nor-n-0731

Widerøe's Flyveselskap A/S

A/S Industribygg, Dokken, Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Boligblokk, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Industribygning

Fotografi ubb-w-sh-119836