Atelier KK

Urfolk. Papua

Kvinne, Barn, Tradisjonelle båttyper, Palme, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Gruppe, Planter, Smykke, Kyst, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0156

Atelier KK

Gate i bygd. Amboiun

BandaNeira

Bygd, Gate, Palme, Turisme, Mann, Bolighus, Gjerde, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0246

Atelier KK

Oversiktsbilde

Banda-Neira. Serie 16

Fjell, Tradisjonelle båttyper, Båtutstyr, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0286

Atelier KK

Landsby

Banda-Neira. Serie 16

Bygninger, Brygge, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Kyst, Hav, Landsby, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0293

Atelier KK

Oversiktsbilde. Amboiun

Banda-Neira

Arkitektur og byggeskikk, Inngangsparti, Bygninger, Fjell, Oversiktsbilde, Turisme, Tre, Planter, Jerngjerde, Søyler

Fotografi ubb-kk-n-utx-0242

Atelier KK

Motorbåt

Banda-Neira. Serie 16

Passasjer, Turist, Båtutstyr, Båt, Turisme, Flagg, Motorbåt, Vann, Matros

Fotografi ubb-kk-n-utx-0278

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Folkedans, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0131

Atelier KK

Gatebilde

Banda-Neira. Serie 16

Arkitektur og byggeskikk, Inngangsparti, Bygninger, Gate, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Planter, Søyler, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0279

Atelier KK

Market. Amboiun

Banda-Neira

Kvinne, Marked, Markedsplass, Gatehandel, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Kurv, Korgfletting

Fotografi ubb-kk-n-utx-0245

Atelier KK

Urfolk. Papua

Kvinne, Barn, Palme, Turisme, Folkedrakt, Barn og mor, Smykke, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0164

Atelier KK

Bygd. Papua

Barn, Bygd, Gate, Palme, Turisme, Bolighus, Gris, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0168

Atelier KK

Festning. Amboiun

Banda-Neira

Arkitektur og byggeskikk, Tårn, Turisme, Mur, Festning, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0239

Atelier KK

Gatebilde. Merauke

Kvinne, Turist, Gate, Palme, Turisme, Mann, Bolighus, Gruppe, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0162

Atelier KK

Urfolk. Papua

Palme, Turisme, Mann, Folkedrakt, Smykke, Tradisjonell byggeskikk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0160

Atelier KK

Urfolk. Papua

Kvinne, Turisme, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gruppe, Smykke, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0155

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Gruppe, Folk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0129

Atelier KK

Oversiktsbilde. Amboiun

Banda-Neira

Fjell, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Øy, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0240

Atelier KK

Urfolk. Papua

Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gruppe, Smykke, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0158

Atelier KK

Urfolk. Papua

Musikkinstrument, Palme, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Gruppe, Kyst, Tradisjonell byggeskikk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0157

Atelier KK

Landsby

Banda-Neira. Serie 16

Bygninger, Oversiktsbilde, Turisme, Bolighus, Planter, Åker, Landsby, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0291

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Gruppe, Folk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0122

Atelier KK

Urfolk. Papua

Palme, Turisme, Mann, Folkedrakt, Smykke, Eldre mannsportrett, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0165

Atelier KK

Oversiktsbilde. Amboiun

Banda-Neira

Fjell, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Øy, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0249

Atelier KK

Oversiktsbilde. Makassar

Barn, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Bolighus, Planter, Vann, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0341

Atelier KK

Barn

Banda-Neira. Serie 16

Barn, Turisme, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe

Fotografi ubb-kk-n-utx-0275

Atelier KK

Bygdefolk. Amboiun

Banda-Neira

Kvinne, Barn, Fjell, Bygd, Sykkel, Gate, Palme, Turisme, Mann, Bolighus, Planter, Vann, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0247

Atelier KK

Barn. Amboiun

Banda-Neira

Barn, Turisme, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe

Fotografi ubb-kk-n-utx-0241

Atelier KK

Landsby

Banda-Neira. Serie 16

Arkitektur og byggeskikk, Barn, Bygninger, Oversiktsbilde, Turisme, Gutt, Planter, Kyst, Mur, Hav, Landsby, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0285

Atelier KK

Folk med åk

Banda-Neira. Serie 16

Kvinne, Turisme, Mann, Folkedrakt, Planter, Sti

Fotografi ubb-kk-n-utx-0288

Atelier KK

Gatebilde. Makassar

Barn, Bygninger, Sykkel, Gate, Parasoll, Turisme, Folkedrakt, Skilt, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0344

Atelier KK

Urfolk. Papua

Musikkinstrument, Palme, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Gruppe, Tradisjonell byggeskikk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0167

Atelier KK

Gatebilde. Makassar

Bygninger, Sykkel, Gate, Turisme, Folkedrakt, Planter, Skilt, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0340

Atelier KK

Fjellbekk. Makassar

Oversiktsbilde, Turisme, Vann, Bekk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0349

Atelier KK

Urfolk

Makassar

Turisme, Mann, Folkedrakt, Gutt, Gruppe

Fotografi ubb-kk-n-utx-0351

Atelier KK

Fjellbekk. Makassar

Oversiktsbilde, Turisme, Vann, Bekk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0342

Atelier KK

Urfolk. Papua

Kvinne, Barn, Hund, Palme, Turisme, Folkedrakt, Barn og mor, Smykke, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0166

Atelier KK

Ved kai. Amboiun

Banda-Neira

Bygninger, Tradisjonelle båttyper, Båt, Turisme, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Kaianlegg, Seil, Trapp

Fotografi ubb-kk-n-utx-0244

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Gutt, Gruppe, Folk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0124

Atelier KK

Gatebilde

Banda-Neira. Serie 16

Inngangsparti, Kvinne, Barn, Bygninger, Sykkel, Gate, Parasoll, Turisme, Jente, Mann, Folkedrakt, Folkemengde, Gutt, Gruppe, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0290

Atelier KK

På elv

Banda-Neira. Serie 16

Tradisjonelle båttyper, Båtutstyr, Båt, Turisme, Elv, Planter, Kyst

Fotografi ubb-kk-n-utx-0276

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Kvinne, Musikkinstrument, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0123

Atelier KK

Urfolk. Papua

Palme, Turisme, Mann, Folkedrakt, Smykke, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0163

Atelier KK

Flåte. Makassar

Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Vann

Fotografi ubb-kk-n-utx-0343

Atelier KK

Urfolk. Papua

Kvinne, Barn, Palme, Turisme, Folkedrakt, Barn og mor, Smykke, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0161

Atelier KK

Mann med åk

Banda-Neira. Serie 16

Turisme, Mann, Folkedrakt, Hatt

Fotografi ubb-kk-n-utx-0284

Atelier KK

Bygdefolk

Banda-Neira. Serie 16

Bygninger, Bygd, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Gruppe, Planter, Vann, Kyst, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0282

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Musikkinstrument, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gutt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0126

Atelier KK

Gruppeportrett

Banda-Neira. Serie 16

Barn, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Hatt, Gruppe

Fotografi ubb-kk-n-utx-0292

Atelier KK

Urfolk. Papua

Kvinne, Barn, Hund, Palme, Turisme, Folkedrakt, Folkemengde, Gruppe, Barn og mor, Planter, Smykke, Kyst, Tradisjonell byggeskikk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0159

Atelier KK

Oversiktsbilde. Bygd

Makassar

Kvinne, Bygd, Bro, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Elv, Bolighus, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0346

Atelier KK

Bygd. Amboiun

Banda-Neira

Kvinne, Barn, Bygd, Palme, Turisme, Elv, Bolighus, Planter, Vann, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0248

Atelier KK

Oversiktsbilde. Makassar

Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Vann

Fotografi ubb-kk-n-utx-0347

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Kvinne, Musikkinstrument, Palme, Turisme, Folkedans, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Planter, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0133

Atelier KK

Bolig. Amboiun

Banda-Neira

Palme, Turisme, Bolighus, Planter, Katt, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0238

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0121

Atelier KK

Gruppeportrett

Banda-Neira. Serie 16

Kvinne, Barn, Turist, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppeportrett, Gutt, Hatt, Gruppe

Fotografi ubb-kk-n-utx-0280

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0130

Atelier KK

Brygge

Banda-Neira. Serie 16

Bygninger, Brygge, Tradisjonelle båttyper, Båtutstyr, Båt, Turisme, Mann, Planter, Kyst

Fotografi ubb-kk-n-utx-0277

Atelier KK

Oversiktsbilde. Amboiun

Banda-Neira

Dampskip, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Sand, Planter, Kyst, Våg, Hav, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0243

Atelier KK

Oversiktsbilde

Banda-Neira. Serie 16

Fjell, Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Planter, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0281

Atelier KK

Gatebilde

Banda-Neira. Serie 16

Arkitektur og byggeskikk, Inngangsparti, Barn, Bygninger, Gate, Parasoll, Turisme, Jente, Mann, Folkedrakt, Gutt, Gruppe, Planter, Søyler, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0287

Atelier KK

Gatebilde. Bygd

Makassar

Barn, Bygninger, Bygd, Sykkel, Gate, Parasoll, Turisme, Folkedrakt, Skilt, Rickshaw, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0348

Atelier KK

To båter. Amboiun

Banda-Neira

Tradisjonelle båttyper, Båt, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gutt, Vann

Fotografi ubb-kk-n-utx-0250

Atelier KK

Oversiktsbilde. Makassar

Barn, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Folkedrakt, Bolighus, Planter, Vann, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0345

Atelier KK

Oversiktsbilde

Banda-Neira. Serie 16

Tradisjonelle båttyper, Båt, Oversiktsbilde, Turisme, Mann, Planter, Kyst, Hav

Fotografi ubb-kk-n-utx-0289

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0132

Atelier KK

I bygd

Makassar

Barn, Bygd, Palme, Oversiktsbilde, Turisme, Jente, Mann, Bolighus, Planter, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0350

Atelier KK

Barn med apekatt. Makassar

Barn, Turisme, Ape, Gutt, Gruppe, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0339

Atelier KK

Gatebilde

Banda-Neira. Serie 16

Arkitektur og byggeskikk, Inngangsparti, Barn, Bygninger, Gate, Parasoll, Turisme, Jente, Mann, Folkedrakt, Gutt, Gruppe, Planter, Søyler, Tradisjonell byggeskikk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0283

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Folkedans, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0134

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Folk, Pil og bue, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0127

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Kvinne, Turisme, Mann, Folkedrakt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0128

Atelier KK

Urfolk. Alor Island

Turisme, Mann, Gruppeportrett, Gutt, Gruppe, Folk, Urbefolkning

Fotografi ubb-kk-n-utx-0125

Atelier KK

Bygd. Amboiun

Banda-Neira

Barn, Bygd, Tradisjonelle båttyper, Palme, Båtutstyr, Båt, Utstyr, Turisme, Bolighus, Planter, Vann, Kyst, Tradisjonell byggeskikk, Folk

Fotografi ubb-kk-n-utx-0251