Avskrift av diplom datert 1447, 14. oktober. Takle (Voss, Hordaland)

1447-10-14

Fire lagrettemenn gjør kjent at Hallgrim Hallgrimsson på vegne av sin kone Tora Arnesdotter har solgt 3 månedsmatsbol i Sundven i Vinje sokn, Holabygd (Vossestrand) til Olaf Peterson. – Brevet er skrevet ” a takkla ...

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0121

Diplom datert 1439, uten dag,. Vossevangen (Voss, Hordaland)

Trykt i Diplomatarium B.4. Nr. 875, og i Finn Hødnebø: Utvalg av norske diplomer 1350- 1550, nr. 41. Avskrift vedlagt, samt oversettelse ved major Niels Griis Alstrup Dahl (overført fra Ms 920).

Salg, Jordbruk, Middelalderen, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, 1400-tallet, Lagmenn

Diplom ubb-diplom-0107