[Kolonial & Fetevarer]

Reklame, Kolonialforretning, Fetevare, Vindusutstilling

Fotografi ubb-kk-n-357-022

Ukjent

[Haukelandsveien]

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-bs-ok-05822-001

Atelier KK

[Eng, hus, skog]

Overfor krysset Haukelandsveien/Ibsens gate

Bygninger, Blomster, Skog, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-408-035

Ukjent

[Haukelandsveien]

Ned mot Haukelandsveien 25. Vinterer - våren ca. 1920

Gate

Fotografi ubb-bs-q-00747-003

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Ved krysset Haukelandsveien/Ibsens gate.

Hest, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Hatt, Trær, Byggeplass, Building site, Trikkeskinner, Kran, Telefonstolpe, Dress, Suit

Fotografi ubb-kk-n-408-040

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1963-06-01

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-104997

Atelier KK

[Trevilla i sveitserstil]

Trevilla i sveitserstil. Den ligger ved siden av Reiersen & Terkelsen gartneri og kirkegaardsforretning

Vindu, Inngangsparti, Hage, Villa, Balkong, Sveitserstil

Fotografi ubb-kk-n-273-037

Atelier KK

[Eng, hus, skog]

Bildet er trolig tatt i forbindelse med oppføring av Vestlandske Vanførehjem i Haukelandsveien 32, som ble tatt i bruk i 1937/38

Bygninger, Blomster, Skog, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-408-035

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Bildet er trolig tatt i forbindelse med oppføring av Vestlandske Vanførehjem i Haukelandsveien 32, som ble tatt i bruk i 1937/38

Mann, Man, Hatt, Trær, Byggeplass, Building site, Mur, Kran, Telefonstolpe, Dress, Suit

Fotografi ubb-kk-n-408-038

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Ved krysset Haukelandsveien/Ibsens gate.

Gate, Trær, Byggeplass, Building site, Trikkeskinner, Tregjerde, Mur, Kran, Telefonstolpe, Forskaling

Fotografi ubb-kk-n-408-037

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Ved krysset Haukelandsveien/Ibsens gate.

Hest, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Trær, Byggeplass, Building site, Trikkeskinner, Kran, Telefonstolpe, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-408-039

Eilif Thomassen

[Haukelandsveien]

Sykkel, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Kolonialforretning

Fotografi ubb-bs-ok-05822-002

Atelier KK

[Trevilla i sveitserstil]

Trevilla i sveitserstil. Den ligger ved siden av Reiersen & Terkelsen gartneri og kirkegaardsforretning

Villa, Port, Balkong, Steinmur, Sveitserstil, Gartneri, Gartnere og blomsterhandlere

Fotografi ubb-kk-n-273-036

Atelier KK

[Kiosk ved Haukelandsveien]

Kiosk ved Haukelandsveien

Reklame, Tobakkhandel, Reklameskilt, Kiosk, Aviskiosk

Fotografi ubb-kk-n-472-035

Norvin Reklamefoto

Freia. Bergensavd.

1950-07-11

Haukelandsveien

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Reklame, Gutt, Boy, Reklameskilt, Barn i arbeid, Children at work, Kiosk, Trikk, Holdeplass, Sykkelbud

Fotografi ubb-nor-f-0946

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Bildet er trolig tatt i forbindelse med oppføring av Vestlandske Vanførehjem i Haukelandsveien 32, som ble tatt i bruk i 1937/38

Hest, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Hatt, Trær, Byggeplass, Building site, Trikkeskinner, Kran, Telefonstolpe, Dress, Suit

Fotografi ubb-kk-n-408-040

Atelier KK

[Eng, hus, skog]

Overfor krysset Haukelandsveien/Ibsens gate. Hus i idrettsveien til høyre

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Blomster, Trær, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-408-036

Norsk Luftfoto A/S; Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukeland sykehus-Bergen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-w-sh-005032

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Bildet er trolig tatt i forbindelse med oppføring av Vestlandske Vanførehjem i Haukelandsveien 32, som ble tatt i bruk i 1937/38

Gate, Trær, Byggeplass, Building site, Trikkeskinner, Tregjerde, Mur, Kran, Telefonstolpe, Forskaling

Fotografi ubb-kk-n-408-037

Atelier KK

[Villa i sveitserstil]

1926-08-01

Villa i sveitserstil

Villa, Port, Balkong, Steinmur, Sveitserstil, Gartneri, Gartnere og blomsterhandlere

Fotografi ubb-kk-n-273-035

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Ved krysset Haukelandsveien/Ibsens gate.

Mann, Man, Hatt, Trær, Byggeplass, Building site, Mur, Kran, Telefonstolpe, Dress, Suit

Fotografi ubb-kk-n-408-038

Norvin Reklamefoto

Freia. Bergensavd.

1950-07-11

Haukelandsveien

Reklame, Reklameskilt, Hydrant, Kiosk, Trikk

Fotografi ubb-nor-f-0949

Atelier KK

[Anleggsarbeid]

Bildet er trolig tatt i forbindelse med oppføring av Vestlandske Vanførehjem i Haukelandsveien 32, som ble tatt i bruk i 1937/38

Hest, Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Mann, Man, Trær, Byggeplass, Building site, Trikkeskinner, Kran, Telefonstolpe, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-408-039

Eilif Thomassen

[Haukelandsveien]

Kvinne, Woman, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Tregjerde

Fotografi ubb-bs-ok-05822-003

Atelier KK

[Eng, hus, skog]

Bildet er trolig tatt i forbindelse med oppføring av Vestlandske Vanførehjem i Haukelandsveien 32, som ble tatt i bruk i 1937/38

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Blomster, Trær, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-408-036