Knud Knudsen

Parti ved Bergstø, Odde i Hardanger.

Fjell, Gutt, Vei, Myr

Fotografi ubb-kk-1318-1769