Atelier K. Knudsen

Strandkaien. Bergen

Postkort, Bil, Car, By- og småsteder, Cities and villages, Klokke/ur, Tobakkhandel, Personbil

Fotografi ubb-kk-pk-5105

Atelier K. Knudsen

Torvet, Strandkaien, Bergen.

Harbitzhjørnet, Lidohjørnet.

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Personbil

Fotografi ubb-kk-pk-5108

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Harbitzhjørnet, Lidohjørnet

Postkort, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Drosje, Personbil, Allmenning, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-x-00029

Atelier KK

[Torgallmenningen 1]

Vindu, Tårn, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Kullhandel, Konfeksjonsforretning, Stentøy og glassvareforretning, Assuranceselskaper, Stentøi- & glasvareforretninger, Klædehandlere, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-207-002a

Atelier KK

Bergen

Harbitzhjørnet, Lidohjørnet

Postkort, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Drosje, Personbil, Allmenning, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-5079