Atelier K. Knudsen

Strandkaien. Bergen

Personbil, By- og småsteder, Bil, Car, Postkort, Klokke/ur, Tobakkhandel

Fotografi ubb-kk-pk-5105

Atelier K. Knudsen

Torvet, Strandkaien, Bergen.

Harbitzhjørnet, Lidohjørnet.

Personbil, By- og småsteder, Postkort, Gate

Fotografi ubb-kk-pk-5108

Atelier KK

[Torgallmenningen]

Harbitzhjørnet, Lidohjørnet

Statuer/Skulptur, Personbil, By- og småsteder, Postkort, Drosje, Allmenning, Trikk

Fotografi ubb-kk-n-x-00029

Atelier KK

[Torgallmenningen 1]

Tårn, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Vindu, Kullhandel, Konfeksjonsforretning, Stentøy og glassvareforretning, Assuranceselskaper, Stentøi- & glasvareforretninger, Klædehandlere, Kul- & vedforetninger

Fotografi ubb-kk-n-207-002a

Atelier KK

Bergen

Harbitzhjørnet, Lidohjørnet

Statuer/Skulptur, Personbil, By- og småsteder, Postkort, Drosje, Allmenning, Trikk

Fotografi ubb-kk-pk-5079