Atelier K. Knudsen

[Uten Tittel]

Svartejuvet med Borgund kirke i bakgrunnen.

Kirke, Juv

Fotografi ubb-kk-nkx-0124

Knud Knudsen

Parti af Svartejuvet med Borgunds Kirke i Baggrund, Lærdal

Kirke, Elv, Juv

Fotografi ubb-kk-1318-2049

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel og Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke og Borgund Kirke

Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Hesje, Tregjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0851

Knud Knudsen

Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke, Kirke, Steingjerde, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-ns-0545

Knud Knudsen

Parti fra Svartegjel med Brogunds Kirke i Lærdal

Fjell, Kirke, Elv, Juv

Fotografi ubb-kk-ns-1924

Knud Knudsen

Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke, Kirke, Port, Steingjerde, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-0183

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Hesje, Vei, Stabbestein, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-2127-0855

Knud Knudsen

[Borgund stavkirke]

Borgund stavkirke

Landskap, Landscape, Kirke, Elv

Fotografi ubb-kk-ncx-0196

Carl Normann

Borgund Kirke

Kortnummer 1279

Landskap, Landscape, Postkort, Kirke

Postkort ubb-bs-pkn-00828

Knud Knudsen

Parti af Svartejuvet med Borgunds Kirke i Baggrund, Lærdal.

Kirke, Elvestryk, Juv

Fotografi ubb-kk-1318-2050

Knud Knudsen

Kirkevolds Hotel ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Stavkirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-3439

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Kirke, Hesje, Stabbestein, Elvestryk, Utmark

Fotografi ubb-kk-1622-08329

Knud Knudsen

Borgunds Kirke, Lærdal

Borgund Stavkirke, Borgund Kirke, Kirkevoll (Borgund) Hotell

Stavkirke, Bygd, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-2127-0854

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Gård, Stavkirke, Kirke, Elv

Fotografi ubb-kk-nc-8330

Alb. Gjørtz

Borgund Kirke

Kirken brente ned 13. april 1904. Bildet er tatt før dette.

Postkort, Kirke, Steinmur, Våpenhus

Postkort ubb-bs-pkn-00215

Jørgen Grundtvig-Olsen

Borgund. Sogn

1905-07-06

Landskap, Landscape, Stavkirke, Kirke, Vei

Fotografi ubb-go-b-0175

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke, Kirke, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1622-08330

Gustav Emil Mohn

[Borgund kirke og Borgund stavkirke]

Stavkirke, Kirke

Fotografi ubb-gem-0276

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Borgund stavkyrkje ble bygget ca. 1180. Borgund kyrkje er en langkirke, tegnet av Christian Christie. Denne kirken erstattet stavkirken som ble brukt som sognekirke for Borgund sogn..

Stavkirke, Kirke, Elv, Vei, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-3440

Knud Knudsen

Parti ved Borgunds Kirke, Lærdal.

Borgund stavkyrkje ble bygget ca. 1180. Borgund kyrkje er en langkirke tegnet av Christian Christie og bygget i 1868.

Stavkirke, Kirke, Elv, Dal

Fotografi ubb-kk-1318-3441

Knud Knudsen

Parti af Svartejel ved Borgunds Kirke, Lærdal

Foss, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-08325

Knud Knudsen

Borgunds kirke i Lærdal.

Stavkirke, Kirke, Elv, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-0176

Knud Knudsen

Burgunds nye og gamle Kirke, Lærdal.

Stavkirke, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0100

Ukjent

Borgund Stavkirke

Stavkirke, Kirke, Steinmur, Klokketårn

Fotografi ubb-bs-q-00202

Knud Knudsen

Parti fra Svartejuve nær Burgunds Kirke, Lærdal.

Kirke, Elv, Juv

Fotografi ubb-kk-2127-0099

Knud Knudsen

Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke, Kirke, Port, Steingjerde, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-0182

Knud Knudsen

Borgunds Kirke i Lærdal

Stavkirke, Kirke, Steingjerde, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1622-08336