Knud Knudsen

[Trondheim]

Utsikt fra Marienborg mot Øya, Ila og sentrum. Ilen kirke under oppføring.

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ndx-0058

Erik Olsen

Parti af Trondhjem (udsigt fra Dyrborg)

Utsiktover Marinen og sentrum sett fra Dyrborg.Huset på flaten ble, ifølge Antikvarisk register, reist i 1886.

By- og småsteder, Sjø, Gård, Park, Holme, Oversiktsbilde, Sykehus, Barneskole

Fotografi ubb-bs-fol-01510-001

A. Holdbæk Eriksen

[Julekort fra Trondheim]

Julekort med trykt tekst på baksiden: "A Merry Christmas and a happy new year. J. M. Harnæs"

Postkort, Tegning, Julekort

Postkort ubb-bs-pke-00110