Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-1060

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

I 1893 ble selene på bildet tatt av en snøfonn.

Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0909

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord.

I bakgrunnen ser en toppen av Ramnefjell

Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0910

Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord. Isbræ fra Lodalen

Postkort, Isbre

Fotografi ubb-kk-pk-1053

Atelier KK

Loen - Bødal

Gml.kopi

Postkort, Isbre, Fjell, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-3492

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Elvene i bakgrunnen heter "Fessene" (fossane)

Isbre, Mann, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0908

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Mann, Hverdagsklær, Seter, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1032

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Bödalssætrene, Loen

Fjell, Elv, Seter, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0533

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Selene er til venstre, fjøs til høyre.

Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0911

Marcus Selmer

Høifjeldsbilled fra Nordfjord, Bødalssæter i Lodalen

Landskap, Isbre, Seter

Fotografi ubb-bs-fol-01180-001

John Bernhard Rekstad

[Bødalsætra, Loen]

Bødalsætra, Loen

Landskap, Fjell, Seter

Fotografi ubb-jr-146-006