Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord

Isbre, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-1060

Atelier KK

Fra Bødalssæteren, Nordfjord. Isbræ fra Lodalen

Isbre, Postkort

Fotografi ubb-kk-pk-1053

Atelier K. Knudsen

Nordfjord - Loen

Skilting mot Bødalsæter

Landskap, Seter

Fotografi ubb-kk-pk-3477

Atelier K. Knudsen

Loen - Bødalssæteren

Seter

Fotografi ubb-kk-pk-3491

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Selene er til venstre, fjøs til høyre.

Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0911

Atelier K. Knudsen

Loen - Bödalssæteren

Landskap, Seter

Fotografi ubb-kk-pk-5039

Marcus Selmer

Høifjeldsbilled fra Nordfjord, Bødalssæter i Lodalen

Landskap, Isbre, Seter

Fotografi ubb-bs-fol-01180-001

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

I 1893 ble selene på bildet tatt av en snøfonn.

Isbre, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0909

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord.

I bakgrunnen ser en toppen av Ramnefjell

Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0910

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Elvene i bakgrunnen heter "Fessene" (fossane)

Isbre, Mann, Seter

Fotografi ubb-kk-1318-0908

Knud Knudsen

Parti fra Bødalssætren, Loen i Nordfjord

Mann, Hverdagsklær, Seter, Torvtak

Fotografi ubb-kk-ns-1032

Atelier KK

Loen - Bødal

Fjell, Isbre, Elv

Fotografi ubb-kk-pk-3492

Atelier K. Knudsen

Loen - Bödalssæteren

Seter

Fotografi ubb-kk-pk-5038

Jørgen Grundtvig-Olsen

Fra Bödalssætrene, Loen

Fjell, Elv, Seter, Panorama

Fotografi ubb-go-a-0533

Atelier K. Knudsen

Loen - Bödalssæteren

Seter

Fotografi ubb-kk-pk-5037

John Bernhard Rekstad

[Bødalsætra, Loen]

Bødalsætra, Loen

Landskap, Fjell, Seter

Fotografi ubb-jr-146-006

Atelier K. Knudsen

Nordfjord, Loen - Bødalssæteren

Seter

Fotografi ubb-kk-pk-3507