Knud Knudsen

Skydskifte Løken i Valders.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-3422