Knud Knudsen

[Klostergaten]

Stranges Stiftelse fra Corps de Garde

Gate, Trehusbebyggelse by, Brannvarsler

Fotografi ubb-kk-ncx-0445

Gustav Brosing

Klosteret 32-30 og Stranges Stiftelse

1957-06-19

Kvinne, Woman, Barn, Child, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Barnevogn

Fotografi ubb-bros-00131a

Gustav Brosing

Klostergaten 28-32

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building, Aldershjem, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-03051