Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1957-07-09

Kvinne i seng; reklame for Sverre W. Monsen

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Manufakturhandel, Seng

Fotografi ubb-nor-m-0999

Atelier K. Knudsen

[Utstilling av himmelseng m/dame]

Utstilling av himmelseng m/dame

Bord, Kvinne, Lampe, Manufakturhandel, Himmelseng, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-kk-n-310-023

Sverre W. Monsen

[Vaskerelvgaten 26]

Fasaden passer ikke med tittelen. Kanskje personale fra butikken i Vaskerelven 26?

Arbeidsliv og næringer, Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeider, Tjenestepike

Fotografi ubb-bs-ok-20568-002

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1964-05-14

Butikk, Eksteriør, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-nor-m-0969

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

Butikk, Eksteriør, Manufakturhandel, Vindusutstilling

Fotografi ubb-nor-m-0990

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1964-05-14

Butikk, Eksteriør, Manufakturhandel, Varemagasin

Fotografi ubb-nor-m-0968

Sverre W. Monsen

[Sverre W. Monsens bygning på Vaskerelvgaten 26]

Prospekt av bygning på Vaskerelvgaten 26, 1921.

Arkitektur og byggeskikk, Arbeidsliv og næringer, Gate, Butikk, Brostein, Hestekjøretøy, Bergen, gater og smug

Fotografi ubb-bs-ok-20568-004

Atelier K. Knudsen

[To barnesenger]

To barnesenger

Manufakturhandel, Seng, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-kk-n-310-024

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1957-07-09

To kvinner i senger; reklame for Sverre W. Monsen A/S

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Manufakturhandel, Seng

Fotografi ubb-nor-m-0997

Norvin Reklamefoto

Sverre W. Monsen A/S

1957-07-09

Kvinne i seng; reklame for Sverre W. Monsen

Kvinne, Fotomodell, Kvinner i arbeid, Reklame, Manufakturhandel, Seng

Fotografi ubb-nor-m-0998