Esprit de Kristiania : Folkets Daarskaber

Tilkjøbs hos Sophus Kriedt. Originale Viser, No. 1

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-51

Jeremias Samuelson. Bykle

Taterens Bekjendelser paa Dødsleiet

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania.

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-77

Juridisk Haandregister.II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Manuskript ubb-ms-0182-b-e-02

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1912.

1912-05-31

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående en ledig post ved Hambros skole i Bergen. Petersen er interessert i denne og søker Sheteligs hjelp.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-01

Visen om Elskov og Lykke, eller Kjærlighedens Varme

Pris : 10 øre. Kristiania. Trykt hos S. & Jul Sørensen

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-34

Amanda og Hermann : Og Pigens Længsel efter sin Ven

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Boghandelen i Pilestrædet No. 5, Kristiania. Trykt i Nicolai Olsens Bogtrykkeri, Stortorvet 6

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-21

Christian Michelsen

Telegram fra Christian Michelsen til Søren Falch, datert Kristiana 16. mai 1906

1906-05-16

Telegrammet er sendt til Hotel Diana

Brev ubb-ms-2107-a-08

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1915.

1915-07-20

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Petersen vurderer å anvende vikingtidens våpenmateriale til sin doktorgradsavhanding og ønsker å rådføre seg med Shetelig om dette,

Arkeologi, Våpen, Brev, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-04

Den romerske Ret. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Romerretten, Norske Lover, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0182-b-c-01

Retsphilophsi

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger, Rettsfilosofi

Manuskript ubb-ms-0182-b-d

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-06-16

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om blant at Petersen har fått avslag på søkte midler.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-09

Politi og sjaueren : (et Forhør)

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Pilestrædet No. 7, 2den etage, Kristiania. Trykt hos S. & Jul Sørensen

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-72

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1921.

1921-03-14

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig hvor han blant annet takker for hvordan en publikasjon av Sheteligs arbeid har gjort stoffet mer tilgjengelig for andre.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-14

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1919.

1919-04-11

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han ber om råd rundt fotograferingen av Barokmesterens dyrehode.

Fotografi, Arkeologi, Brev, Bergens Museum

Brev ubb-ms-1201-248-03

Juridisk Haandregister.V

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Manuskript ubb-ms-0182-b-e-05

Min lilla vrå ; En Sjømands Brud har Bølgen kjær ; samt Adjø, Farvel for sidste Gang

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgd. 18, Kristiania. Trykt hos Helge Schultz, Prinsensgd. 11

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-74

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1926.

1926-03-19

Maskinskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig angående en tegning av en stor seng i Osebergfundet.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Tegninger, Universitetet i Oslo, Utgraving, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-248-08

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0182-b-a-02

Johan Wallace Hagelsteen Bøgh

Brev fra Johan Bøgh til Søren Falch, datert Bergen 27. oktober 1907

1907-10-27

Brev ubb-ms-2107-d-04

Tre nye og smukke Sange. 1. De to Drosler. 2. Du lille Fugl paa Lindekvist 3. Sørg ikke, søde Pige, slaa Sorgen af dit Sind

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Pilestrædet No. 5, .Kristiania. Trykt i Nicolai Olsens Bogtrykkeri, Stortorvet 6

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-87

Johannes Helms; Knut Hougen

To morsomme viser. 1. Per Infanterist og Olea Kokkepige 2. Om den svenske Konstabel, der krøb ind i en Ka

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Pilestrædet No. 7, 2den etage, Kristiania. Trykt hos S. & Jul Sørensen

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-81

Den Berømte Vise fra Ofotbanen (oversat fra svensk)

Pris : 25 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Chr. Aug. Gd. 7, Kristiania. Trykt hos Amund Amundsens Bogtrykkeri, Akersg. 47

Skillingsviser, Norge, Ofotbanen

Bok ubb-ekst-k-box-084-67

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-12-19

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig om blant annet sin økonomiske situasjon og doktorgradsavhandling.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden, Osebergfunnet

Brev ubb-ms-1201-490-a-07

Den lille Fiskerpige og En Sjømands brud har bølgan kjær samt Spinn-visan

Pris: 10 øre.Tilkjøbs i Boghandelen i Pilestredet No. 5. Kristiania. Trykt i Nicolai Olsens Bogtrykkeri, Stortorvet 6.

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-52

3 sange. Nøkken, Den bedragne Brud, Din er jeg end

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania. Trykt hos Helge Schultz, Prinsensgd. 11

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-15

Den romerske Ret.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Romerretten, Norske Lover, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0182-b-c-03

Juridisk Haandregister.IV

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Manuskript ubb-ms-0182-b-e-04

Den romerske Ret. II

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Romerretten, Norske Lover, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0182-b-c-02

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-03-21

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Anton Wilhelm Brøgger har bedt Petersen om å skrive et par sider til tidsskriftet Oldtiden om Bendix Edvard Bendixen i anledning hans død. Petersen ber ...

Arkeologi, Nekrologer, Brev, Oldtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-05

To smukke Sange : Barndommens Dage, Hustruens Klagesang

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania. Trykket hos Helge Schultz, Prinsensgade 11

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-82

Den Hjemkomne amerikaner. Som stjernen klar. Maisang

Pris : 10 øre. Tilkj. i Bogvennen, Chr. Aug. Gd. 7, Kristiania. Trykket hos Amund Amundsens Bogtrykkeri, Akersg. 47

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-29

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1918.

1918-03-15

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående et budsjett.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum

Brev ubb-ms-1201-490-a-06

Juridisk Haandregister. I

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Manuskript ubb-ms-0182-b-e-01

4 smukke sange: Det var en lørdag aften. Elskerens klage. Fjærne syd, du skjønne Spanien. Om dagen ved mit arbeid staar

Pris: 10 øre. Tilkjøbs i Pilestrædetr No. 7, 2den etage. Kristiania. Trykt hos E. Walle & Co. s Bogtrykkeri, Nedre Slotsgade No. 3

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-17

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1922.

1922-12-18

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-05

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

Referat av juridiske forelesninger, ved Georg Høyer Houge (1803 – 1879), seinere rådmann i Bergen, og muligens [Ulrik Anton] Motzfeldt (1807 – 1865).

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-1693-02

Kjærlighedsvisen om Leonard og Mathilde

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania.

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-62

Anmærkninger til Processen. 2 den Del. Av prof. Lange.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0182-b-b-01

To meget efterspurgte viser. Erik och Anna. Ny Elfsborgswisa

Forlagt af Josef Janson- Fjerdingen 10 & 12, Christiania. Chr.a Bog-& Accidentstrykkeri- Brogaden 5.

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-79

Claus Winter Hjelm

Lector Hjelms Dictat til Naturretten.

Referat av juridiske forelesninger, ved Georg Høyer Houge (1803 – 1879), seinere rådmann i Bergen, og muligens [Ulrik Anton] Motzfeldt (1807 – 1865).

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-1693-01

Pigen, som vilde gifte sig. Der er så stille i vor gaard. Ensom i skovrige dale

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Pilestrædet No. 7, 2den Etage. .Kristiania. Trykt hos E. Walle & Co.s Bogtrykkeri

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-69

13. august 1905 i Bergen

Ramme med postkort fra Stein Tore Davids postkortsamling. Rammene med postkort og tekster ble utstilt på Bryggens Museum i 2005, som en del av unionsoppløsnings-jubileet. Noen ble også utstilt på Bryggens Museum i 2014 ...

Postkort, Utstilling

Fotografi ubb-std-0017

Alt for et eneste Lam

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i "Bogvennen" , Universitetsgaden 18, Kristiania. Trykt hos S. & Jul Sørensen. No. 31

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-20

Ta' i aa dra', eller Visen om Bonden som solgte Smør og ingen Penge fik

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania.

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-76

Glade Kalle's Vise om hans Liv og Vandring i Norge og Sverige

Pris : 10 øre.Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 20, Kristiania. Helge Schultz, Prinsensgd. 11

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-54

Norges jubilæumsutstilling 1914

1903-08-30

Ramme med postkort fra Stein Tore Davids postkortsamling. Rammene med postkort og tekster ble utstilt på Bryggens Museum i 2005, som en del av unionsoppløsnings-jubileet. Noen ble også utstilt på Bryggens Museum i 2014 ...

Utstilling, Avis

Fotografi ubb-std-0003-b

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-07-26

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-10

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1920.

1920-04-23

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-12

Sigurd Grieg

Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1918.

1918-01-02

Håndskrevet brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig hvor han takker for tilsendt avhandling.

Arkeologi, Brev, Universitetet i Oslo

Brev ubb-ms-1201-248-01

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-05-31

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Oldtiden

Brev ubb-ms-1201-490-a-08

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1919.

1919-07-29

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-11

Christian Michelsen

Brev fra Christian Michelsen til Søren Falch, datert Kristiana 19. mai 1906

1906-05-19

Brev ubb-ms-2107-a-09

Den stolte skude truer... Sjømanden. Elskerens Afsked. Om Dagen ved mit Arbeide

Pris : 10 øre. No. 33. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Kristiania. Trykt hos S. & Jul Sørensen. Den stolte skude er oversatt fra eneglsk.

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-28

Tre smukke Viser : En ny og smuk kjærlighedsvise om Gustav og Karoline ; Emor og Thora ; Skjærsommersangen

Pris : 10 øre. Forlagt og tilkjøbs i Kristiania Antikvarboghandel, Pilestrædet Nr. 5

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-88

Venlige aftenvind, før du min klage. Til Nordens kvinder. Maria, græd ei meer for mig

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Boghandelen i Pilestrædet No,. 5, Kristiania. Trykt i Nicolai Olsens Bogtrykkeri, Stortorvet 6

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-90

3 muntre viser : Daisy Bell. Adam og Eva. Hypothekvisen

Tilkjøbs i Pilestrøder No. 7, 2den etage. Kristiania. S & Jul Sørensens Bogtrykkeri

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-13

Alperosen. Violen

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i "Bogvennen" , Universitetsgd. 20, Kristiania. trykt hos Helge Schultz Bogtr., prinsengd. 11

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-19

3 Sange. 1. Kan du glemme gamle Norge 2. Jeg har elsket dig 3. Boernes Nationalsang

Pris : 10 øre. Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 20. Trykt hos Helge Schultz, Prinsensgd. 11, Chr. a

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-14

Juridisk Haandregister.III

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Forelesninger, Juridisk haandregister

Manuskript ubb-ms-0182-b-e-03

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1913.

1913-08-06

Håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. Petersen har etter et år i Bergen flyttet østover, og skriver at det er beklagelig at han ikke har fullført et eneste arkeologisk arbeide i ...

Arkeologi, Brev

Brev ubb-ms-1201-490-a-02

En Sørgelig kjærlighedssang ved Idas grav, samt Til fængslet jeg vandrer saa stille

Pris : 10 øre.Tilkjøbs i Bogvennen, Universitetsgaden 18, Chr a. Trykt hos Helge Schultz Bogtrykkeri, Prinsensgd. 11

Skillingsviser, Norge

Bok ubb-ekst-k-box-084-47

Naturretten. Av docent F. Stang 1830.

1800-tallet, Norge, Juridisk litteratur, Universitetet i Kristiania, Norske Lover, Naturretten, Forelesninger

Manuskript ubb-ms-0182-b-a-01