Alfred Brundtland

Kristiania Bryggeriers paviljon

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling, Postkort, Paviljong, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-02519-015

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-522-025

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Interiør fra Bergensbryggerienes paviljong.

Interiør og innredning, Utstilling, Restaurant/Kafe, Ølflaske, Bryggeri

Fotografi ubb-bs-q-00088-007a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling, Postkort, Paviljong

Fotografi ubb-bs-ok-02519-022

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Jubileum, Festning, Offiser, Bowlerhatt, Buekorpsgutter, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-031

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling, Postkort, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-02519-008b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Bygging av Hovedbygningen

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-003b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-013a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-017c

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Nr. 8 Fot. Brundtlands forlag

Utstilling, Postkort, Paviljong, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-02519-015

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. "Glade Bergen"

Utstilling, Postkort, Paviljong

Fotografi ubb-bs-q-00088-025b

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-22

Dræggens Buekorps 75 år. Kong Håkon inspiserer buekorpsene på Bergenhus, 22.5.1931

Konge, Jubileum, Buekorps, Festning, Fane, Bowlerhatt, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-029

Atelier KK

[Kong Haakon på Bergenhus. Dræggen buekorps 75år, 22.5.1931]

1931-05-13

Kong Haakon på Bergenhus. Dræggen buekorps 75år, 22.5.1931

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Bowlerhatt, Gevær, Vaktsoldat, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-030

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910.

Interiør og innredning, Utstilling, Postkort, Hall

Fotografi ubb-bs-ok-02519-002

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekarene masjerer.

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-026

Marcus Selmer

[Bryggen]

Fotograf trolig Marcus Selmer

By- og småsteder, Kirke, Havn, Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-fol-00847-016

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling, Postkort, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-02519-005

Alfred Brundtland

Kristiania Bryggeriers paviljon

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling, Postkort, Paviljong

Fotografi ubb-bs-ok-02519-014

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-q-00088-005d

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hovedhallen med turist- og sportsutstillingen.

Interiør og innredning, Utstilling, Postkort, Hall, Seilbåt

Fotografi ubb-bs-q-00088-003d

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-13

Kong Haakon på Bergenhus. Dræggen buekorps 75år, 22.5.1931

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Bowlerhatt, Gevær, Vaktsoldat, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-030

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Offiser, Bowlerhatt, Buekorpsgutter, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-032

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-017b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-008a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-006d

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-522-024

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-011c

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-015

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Dræggens Buekorps 75 år. Kong Håkon inspiserer buekorpsene på Bergenhus, 22.5.1931

Konge, Jubileum, Buekorps, Festning, Fane, Bowlerhatt, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-029

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. "Glade Bergen"

No. 4 fot. Brundtlands forlag

Utstilling, Postkort, Paviljong, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-02519-012

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-017

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Nr. 8 Fot. Brundtlands forlag

Utstilling, Postkort, Paviljong

Fotografi ubb-bs-ok-02519-014

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-522-022

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. "Hovedindgangen"

Utstilling, Postkort, Paviljong, Flagg

Fotografi ubb-bs-ok-02519-016

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-008c

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-021c

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-015a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Bygging av Hovedbygningen

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-003a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-013b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910. Til høyre, ordfører Carl Geelmuyden

Konge, Utstilling, Ordfører

Fotografi ubb-bs-q-00088-013d

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. Parken

No. 14 fot. Brundtlands forlag

Utstilling, Postkort, Paviljong, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-02519-013

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling, Folkemengde

Fotografi ubb-bros-05648

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling, Postkort, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-ok-02519-008

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-021b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. "Hovedindgangen"

Utstilling, Postkort, Paviljong, Flagg

Fotografi ubb-bs-q-00088-005c

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Fane, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-522-002

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-015c

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. "Husfliden"

Utstilling, Postkort, Bunad, Husflid og kunsthåndverk

Fotografi ubb-bs-q-00088-023a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling, Postkort, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-02519-018

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-025a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-006a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-013c

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. Abysinierbyen

Utstilling, Postkort

Fotografi ubb-bs-ok-02519-010

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Den historiske kjøretøyutstillingen

Utstilling, Karjol

Fotografi ubb-bs-q-00088-016a

M. Abel

Forbedrings-Plan af Bergenhuus Festning med underliggende Forts, Swerresborg, Fridrichs-berg, Nordnæs Retrenchement og Cristiansholms Redoute.

I Følge det Kongelige Danske Generalitets og Commissariats Collegii Befalling af 4de October 1800. Kopi tegnet av M. Abel i 1907. Korrigering pålimt.

Kart ubb-kart-s-251

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

"Glade Bergen"

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-025c

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-016b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. "Husfliden"

Utstilling, Postkort, Bunad, Husflid og kunsthåndverk

Fotografi ubb-bs-ok-02519-017

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-012

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-522-021

Koengen-Sverresborg

1924-09-01

Hage, Reperbane, Kaserne, Vollmesterbolig

Fotografi ubb-bs-ok-05056

Alfred Brundtland

Bergensudstillingen 1910

Hovedrestauranten

Utstilling, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-bs-ok-02519-007

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hovedinngangen til utstillingen.

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-011b

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Kong Haakon kommer til jubileet.

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Offiser, Bowlerhatt

Fotografi ubb-kk-n-522-034

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hovedhallen med turist- og sportsutstillingen.

Interiør og innredning, Utstilling, Postkort, Hall, Seilbåt

Fotografi ubb-bs-ok-02519-023

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Gamlekarene marsjerer

Jubileum, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-004

Ukjent

[Vakter ved Bergensutstillingen i 1910]

Vakter ved Bergensutstillingen i 1910

Utstilling, Gruppeportrett, Vakt

Fotografi ubb-bros-07019

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekare

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-008

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Bergensbryggerienes paviljong

Utstilling, Paviljong, Bryggeri

Fotografi ubb-bs-q-00088-007b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Bergensutstillingens hovedkomite

Mann, Gruppe

Fotografi ubb-bs-q-00088-001

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Festningskaien, Håkonshallen]

Festningskaien, Håkonshallen

Flyfoto, Slottsbygning, Tårn, Hage, Oversiktsbilde, Festning

Fotografi ubb-w-sh-005070

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-015b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-022b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-022a

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-13

Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Bowlerhatt, Gevær, Vaktsoldat, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-030

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910.

Utstilling, Paviljong, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-02519-006

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Pressekontoret. Leder for kontoret, journalist Burchard Jessen.

Interiør og innredning, Kontor, Utstilling, Journalist

Fotografi ubb-bs-q-00088-009a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Tromme, Festning, Fane, 1. mai, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Trommeslager

Fotografi ubb-kk-n-522-018

Ukjent

[Skuteviken (trolig før 1909)]

Skuteviken (trolig før 1909)

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Gutt, Trehusbebyggelse by, Stakittgjerde, Festning

Fotografi ubb-bros-05454

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-005a

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Bowlerhatt, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-n-522-033

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hytten var førstepremien til utstillingslotteriet. Den var tegnet av Carl Berner og produsert ved Strømmen Trævarefabrik

Utstilling, Hytte

Fotografi ubb-bs-q-00088-016c

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910. Udsigt fra Hovedrestauranten

No. 1 fot. Brundtlands forlag

Utstilling, Postkort, Paviljong, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-02519-001

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hovedhallen med turist- og sportsutstillingen.

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-004

Atelier KK

[Kong Haakon på Bergenhus. Dræggen buekorps 75år, 22.5.1931]

1931-05-13

Kong Haakon ankommer jubileet

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Skilderhus, Offiser, Bowlerhatt, Gevær, Vaktsoldat, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-030

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

1910-07-04

Kong Haakon besøker utstillingen, 04. juli 1910

Konge, Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-011a

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-31

Jubileum, Festning, Fane, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform

Fotografi ubb-kk-n-522-005

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-006b

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling, Postkort, Kiosk

Fotografi ubb-bs-ok-02519-011

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hovedbygningen

Utstilling

Fotografi ubb-bros-05639

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Gamlekare

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-n-522-010

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Hovedbygningen

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-005a

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Jubileum, Folkemengde, Festning, Fane

Fotografi ubb-kk-n-522-013

Ukjent

Bergensutstillingen, 1910.

Brannkonstabel Ludvig Larsen som var brannvakt på Bergensutstillingen i 1910 har fått besøk på vakten av hustru og barn.

Barn, Utstilling, Ektepar, Barneklær, Brannmann, Damehatt, Barn og foreldre, Brannuniform

Fotografi ubb-bros-07396

Atelier KK

[Dræggens Buekorps , 75 år, 13.05.1931.]

1931-05-13

Drægenes buekorps 75 år. Kong Håkon inspiserer buekorpsene på Bergenhus, 22.5.1931

Konge, Jubileum, Buekorps, Festning, Offiser, Fane, Bowlerhatt, Buekorpsgutter, Buekorpsuniform, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-028

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-017a

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Bygging av Hovedbygningen

Utstilling

Fotografi ubb-bs-q-00088-003c

Atelier KK

[Dræggens buekorps 75-års jubileum, 1931]

1931-05-13

Kong Haakon hilser jubilanten.

Konge, Militæruniform, Soldat, Jubileum, Festning, Offiser, Sjakett

Fotografi ubb-kk-n-522-027

Alfred Brundtland

Bergensutstillingen 1910

Utstilling, Postkort, Kiosk

Fotografi ubb-bs-q-00088-008b

Alfred Brundtland

[Bergensutstillingen i 1910]

Turist-, sports. og husflidutstillingen på Koengen, Bergenhus og Sverresborg

Utstilling, Postkort, Paviljong

Fotografi ubb-bs-ok-02519-014