Atelier KK

[Fellesutmarsjen, enten 1957 eller 1958.]

Lørdagskorpsene avslutter dagen på Møhlenpris. Nordnæs Bataillon med fanebærer Kåre Jansen

Buekorps, Fotballbane, Gassverk, Fane, Eksersis

Fotografi ubb-kk-n-453-010

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Gassverk, Industriområde, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-507-018

Ralph L. Wilson

Bergens gasverk, n.v. - s.ø.

Robåt, Hestekjerre, Gassverk

Fotografi ubb-wil-a-127

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Industribygning, Gassverk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-507-009

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

Bergen Gassverket

1955-06-02

Boligblokk, Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Lekter, Gassverk, Kull

Fotografi ubb-w-sh-080704

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Oversiktsbilde, Bergen]

Oversiktsbilde, Bergen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-005085

Ralph L. Wilson

Mot gasverket fra Møhlenpris

By- og småsteder, Gassverk

Fotografi ubb-wil-a-023

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Bygninger, Kaianlegg, Gassverk, Industriområde, Pipe, Gasstank

Fotografi ubb-kk-n-507-004

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Torborg Nedreaas gate. Jekteviken]

1958-09-06

Torborg Nedreaas gate. Jekteviken

Boligblokk, Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk

Fotografi ubb-w-sh-119835

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Gassverket

1955-06-02

Dokken

By- og småsteder, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-080705

Atelier KK

[Jekteviken]

1949-07-04

Dokken borettslag under bygging

Boligblokk, Gatelys, Bil, Car, Gate, Byggeplass, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-360-038

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken]

1960-07-04

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk

Fotografi ubb-w-f-009513

Atelier KK

[Skipet "Lom" ved Gassverket i Jekteviken]

Skipet "Lom" ved Gassverket i Jekteviken

Rederi, Dampskip, Kaianlegg, Kran, Gassverk, Offentlige kontorer, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-228-034

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Industribygning, Tønne, Gassverk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-507-027

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Gassverket, Jekteviken]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk

Fotografi ubb-w-f-080464

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Gassverk, Industriområde, Gasstank, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-507-051

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Industribygning, Gassverk, Industriområde, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-507-017

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Dragefjellet]

1963-09-19

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde, Seilskip, Gassverk

Fotografi ubb-w-f-129885

Ralph L. Wilson

Jægteviken

Oversiktsbilde. Fra Fastings Minde m/Dragefjellet nordvestover.

Oversiktsbilde, Gassverk

Fotografi ubb-wil-a-207

Atelier KK

[Bergens gassverk]

Oppdragsgiver: Waardals teglverk

Arkitektur og byggeskikk, Oppdragsfoto, Gassverk, Industriområde, Teglverk

Fotografi ubb-kk-n-429-116

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Sentrum, Nygårdshøyden og Nøstet, Bergen]

Sentrum, Nygårdshøyden og Nøstet, Bergen

Havn, Flyfoto, Gassverk

Fotografi ubb-w-sh-005615

Olaf Andreas Svanøe

[Gassverket i Jekteviken ca. 1920]

Hage, Industribygning, Skorstein, Gassverk

Fotografi ubb-bs-fol-01689

Atelier KK

[Bergens gassverk]

Oppdragsgiver: Waardals teglverk

Arkitektur og byggeskikk, Oppdragsfoto, Gassverk, Industriområde, Teglverk

Fotografi ubb-kk-n-429-118

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Gassverk, Industriområde, Gasstank, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-507-002

Norvin Reklamefoto

[Kvinne med kleskokekar; Bergens Gassverk]

Kvinne med kleskokekar; Bergens Gassverk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Gassverk, Vaskemaskin

Fotografi ubb-nor-b-0719

Atelier K. Knudsen

[Skipet "Lom" ved Gassverket i Jekteviken]

Skipet "Lom" ved Gassverket i Jekteviken

Skolebygning, Rederi, Dampskip, Kaianlegg, Kran, Gassverk, Klokketårn, Offentlige kontorer, Dampskibsdisponenter

Fotografi ubb-kk-n-228-033

Norvin Reklamefoto

[Kvinne med kleskokekar; Bergens Gassverk]

Kvinne med kleskokekar; Bergens Gassverk

Kvinne, Kvinner i arbeid, Arbeidsklær, Gassverk, Vaskemaskin

Fotografi ubb-nor-b-0712

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Gassverket

1955-06-02

Havn, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-w-sh-080702

Widerøe's Flyveselskap A/S

ubb-w-f-204915

1970-08-24

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Gassverk, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-204915

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Heisekran, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Havnelager

Fotografi ubb-kk-n-528-008

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Gassverk, Industriområde, Kull-lager

Fotografi ubb-kk-n-507-016

Olai Schumann Olsen

[Dokkeveien]

Dokkeveien

Boligblokk, By- og småsteder, Gate, Rekkverk, Gassverk

Fotografi ubb-so-1175

K. Knudsen & Co

Gasverksarbeidernes forening 1.mai 1920..

1920-05-01

Gruppeportrett, Gassverk, Fane, 1. mai, Arbeiderforening

Fotografi ubb-bros-07162

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Kaianlegg, Gassverk, Industriområde, Gasstank

Fotografi ubb-kk-n-507-003

Olai Schumann Olsen

[Gassverket i Jekteviken]

Gassverket i Jekteviken

By- og småsteder, Flag, Flagg, Mann, Brostein, Varebil, Hverdagsklær, Gassverk

Fotografi ubb-so-0228

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen - Dokkeskjærskaien

Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Båtforening, Gassverk, Gasstank

Fotografi ubb-w-sh-005017

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Jekteviken

Skip, Flyfoto, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Kran, Gassverk

Fotografi ubb-w-sh-119834

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Kaianlegg, Industribygning, Skorstein, Gassverk, Industriområde, Gasstank

Fotografi ubb-kk-n-507-007

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Industribygning, Gassverk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-507-041

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1958-09-06

Gasstankene i Jekteviken

Skolebygning, Flyfoto, Oversiktsbilde, Murhus, Gasstank

Fotografi ubb-w-sh-119838

Atelier KK

[Bergen Gassverk i Jekteviken]

Bergen Gassverk i Jekteviken

Industribygning, Gassverk, Industriområde

Fotografi ubb-kk-n-507-008

Olai Schumann Olsen

[Gassverket i Jekteviken]

Gassverket i Jekteviken

By- og småsteder, Robåt, Fritidsbåt, Småbåthavn, Gassverk

Fotografi ubb-so-0161

Atelier KK

[Bergens gassverk]

Oppdragsgiver: Waardals teglverk

Arkitektur og byggeskikk, Arbeider, Mann, Oppdragsfoto, Gassverk, Industriområde, Teglverk

Fotografi ubb-kk-n-429-117

Atelier K. Knudsen

[Pofessor Hansteensgate og lysverket i bakgrunnen]

1949-04-07

Pofessor Hansteensgate og lysverket i bakgrunnen

Gate, Gassverk

Fotografi ubb-kk-n-360-037

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Jekteviken. Havnelageret]

1964-08-11

Jekteviken. Havnelageret

Flyfoto, Oversiktsbilde, Gassverk, Havnelager

Fotografi ubb-w-f-143590