Finn Tollefsen

Sandviksboder

Fjell, By- og småsteder, Sjø, Båt, 35 mm, Sjøbod, Trebygning, Kran, Pressefotografi

Fotografi ubb-ft-2847-019

Gustav Brosing

Sandviksboder 77A,77B, 77C. T.h. i bakgrunnen Sandviksvei 191

Rolf Olsen A/S

Bolighus, Sjøbod

Fotografi ubb-bros-04943