Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Interiør, Barn, By- og småsteder, General, Sykkel, Mann, Hatt, Kontaktkopi, Folkemengde, Frakk, Møte, Mellomformat, FN, UNEF, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0038

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør, Kontor, Office, Krigsskip, Havn, Mann, Kontaktkopi, Fraktefartøy, Slepebåt, Møte, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0152

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Jul, Kontaktkopi, 35 mm, Gudstjeneste, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0115b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Soldat, Soldathjelm, Mann, Kontaktkopi, Lastebil, 35 mm, Jeep, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0053

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser skipene "Statue of Liberty" og "Eli ...

Interiør, Skip, Kontor, Office, By- og småsteder, Havn, Mann, Kontaktkopi, Kanal, Mellomformat, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0140

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Telt, Palme, Kontaktkopi, Brev, Journalist, Barbering, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0104

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Soldat, Militæruniform, Tog, Kontaktkopi, Gruppe, Offiser, Officer, Solbriller, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0528

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Jul, Palme, Kontaktkopi, 35 mm, Radio, Journalist, Gudstjeneste, Publiserte bilder, FN, UNEF, Telekommunikasjon, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0115a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Havn, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0080

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør, Skip, Kontor, Office, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Tog, Bil, Car, Båt, Havn, Kontaktkopi, Kaianlegg, Lastebil, 35 mm, Gruppe, Offiser, Officer, Skrivemaskin, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0529

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser transport av gods i ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Båt, Havn, Sigarett, Mann, Kontaktkopi, Gruppe, Dress, Kamera, Fotograf, Offiser, Officer, Solbriller, Skopuss, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0526

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

The picture is taken on a journey to the Middle East, where UN-photographer Jørgen Grinde documentet UN-operations such as UNEF, UNRWA and UNTSO.

Båt, Mann, Fargefotografi, Kanal, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-n-0614-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Båt, Havn, Mann, Kontaktkopi, Kaianlegg, 35 mm, Gruppe, Jernbanevogn, Truck, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0531

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

By- og småsteder, Soldat, Havn, Mann, Kontaktkopi, Hovedkvarter, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0033

Jørgen Grinde

[UN in Egypt 1957]

The picture is taken on a journey to the Middle East, where UN-photographer Jørgen Grinde documentet UN-operations such as UNEF, UNRWA and UNTSO

Soldat, Flag, Flagg, Fargefotografi, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-n-0614-06

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Politi, By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Telt, Hest, Bil, Car, Sykkel, Soldathjelm, Mann, Palme, Kontaktkopi, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0030

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Krigsskip, Soldathjelm, Kontaktkopi, Fotograf, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0155

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, FN, UNEF, Tanks

Fotografi ubb-jg-l-1001

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Båt, Mann, Fargefotografi, Kanal, Lysbilde, 35 mm, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-l-1075

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Havn, Kontaktkopi, Trekasse, Lastebil, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0092

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ...

Interiør, Kontor, Office, Kvinne, Soldat, Militæruniform, Krigsskip, Mann, Kontaktkopi, Offiser, Officer, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0148

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Skip, Flag, Flagg, Havn, Mann, Fargefotografi, Gjerde, Lysbilde, 35 mm, FN, UNEF, Kefije

Fotografi ubb-jg-l-1074

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene kan være av fasiliteter tilknyttet Suezkanalen

Interiør, Skip, Kontor, Office, Arbeider, Båt, Mann, Kontaktkopi, Kanal, Maskin, 35 mm, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0409a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Båt, Mann, Fargefotografi, Kanal, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-n-0614-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Flag, Flagg, Mann, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, Fotograf, Offiser, Officer, Filmkamera, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Military Police, Militærpoliti

Fotografi ubb-jg-k-0032

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Soldat, Soldathjelm, Mann, Våpen, Piano, Kontaktkopi, Gutt, Gruppe, Gateselger, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0108

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Mann, Kontaktkopi, Slepebåt, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0118

Atelier KK

Port Said. Egypt

By- og småsteder, Minaret

Fotografi ubb-kk-n-ut-0420

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. egyptiske journalister ...

Interiør, Kontor, Office, By- og småsteder, Militæruniform, Hest, Mann, Telefon, Telephone, Kontaktkopi, Hestevogn (med tak), Kamera, Fotograf, Offiser, Officer, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0093

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen i tillegg til ...

Jernbanebro, Krigsskip, Mann, Kontaktkopi, 35 mm, Slepebåt, FN, UNEF, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0157b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Dans, Juletre, Jul, Julepynt, Kontaktkopi, Offiser, Officer, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0112

Atelier KK

Port Said. Egypt

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0428

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Barn, Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Palme, Kontaktkopi, Brannmann, Gateselger, Uniformslue, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0083

Atelier KK

Port Said. Egypt

Skip, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0419

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Krigsskip, Havn, Kontaktkopi, Fraktefartøy, Marinegast, Slepebåt, Marineuniform, Kranbåt, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0154

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Barn, By- og småsteder, Soldat, Hest, Sykkel, Mann, Kontaktkopi, Hestevogn (med tak), Jeep, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0037

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

By- og småsteder, General, Militæruniform, Fly, Bil, Car, Havn, Mann, Kontaktkopi, Kranbåt, Mellomformat, FN, UNEF, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0142

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør, Mann, Kontaktkopi, 35 mm, Gruppe, Møte, FN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0191a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene er egentlig tatt i farge og viser ...

Skip, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Krigsskip, Soldathjelm, Havn, Kontaktkopi, Helikopter, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0614

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956. United Nations Emergency Force (UNEF). Her ses nordmenn som mottar instruksjoner etter at den dansk-norske leiren i Port Said var satt opp. ...

Militærleir, Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Våpen, Kart, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-n-0022-12

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner.

Interiør, Flyfoto, Kvinne, Kvinner i arbeid, Krigsskip, Havn, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, Kanal, 35 mm, Slepebåt, Molo, Skrivemaskin, FN, UNEF, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0158b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses trolig skip som forlater Suezkanalen i ...

Skip, By- og småsteder, Båt, Havn, Kontaktkopi, Kanal, 35 mm, Gruppe, Mikrofon, Journalist, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0298

Atelier KK

Port Said

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0512

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-19

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Oberstløytnant Engholm holder den første ...

Interiør, Kontaktkopi, Gruppe, Kamera, Fotograf, Offiser, Officer, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0056

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-01-27

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. General Burns, leder av UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, General, Militæruniform, Bil, Car, Kontaktkopi, Bensinstasjon, Skipsvrak, Mellomformat, FN, UNEF, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0189

Atelier KK

Port Said. Egypt

Skip, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0422

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et kontor tilknyttet UNEF, ...

Interiør, Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Mann, Kontaktkopi, Grønnsaker, Lager, Offiser, Officer, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0515

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Soldat, Flag, Flagg, Fargefotografi, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-n-0614-06

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser arbeid med gods i ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Sykkel, Båt, Havn, Mann, Hatt, Kontaktkopi, Trekasse, Jernbanevogn, Offiser, Officer, Solbriller, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0524

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser folkemengden og egyptiske ...

Barn, By- og småsteder, Soldat, Mann, Våpen, Kontaktkopi, Folkemengde, Mellomformat, FN, UNEF, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0090

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Mat, Soldat, Militæruniform, Juletre, Jul, Julepynt, Kontaktkopi, Offiser, Officer, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0110

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-25

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en nordisk julegudstjeneste ...

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Jul, Kontaktkopi, Kors, Gudstjeneste, Fotballstadion, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0091

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Tog, Havn, Mann, Våpen, Kontaktkopi, Kaianlegg, Gutt, Lastebil, Koffert, Gruppe, Ryggsekk, Solbriller, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0523

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Port Said, Egypt, januar 1957.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

Soldat, Soldathjelm, Fargefotografi, Kanal, Trekasse, Lysbilde, 35 mm, Kran, Jeep, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-l-1016

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mat, Skip, Soldat, Militæruniform, Skipsdekk, Skipsinteriør, Mann, Kontaktkopi, Gruppe, Spisesal, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0521

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en demonstrasjon i ...

Barn, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Mann, Våpen, Kontaktkopi, Folkemengde, Demonstrasjon, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0086

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Soldat, Militæruniform, Portrett, Soldathjelm, Havn, Kontaktkopi, Gruppe, Offiser, Officer, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0081

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser trolig havneområdet i Port ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Bil, Car, Soldathjelm, Palme, Kontaktkopi, Kanal, Gruppe, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0518

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956. United Nations Emergency Force (UNEF). Det leses brev utenfor teltene i den dansk-norske leiren i Port Said. Leiren var plassert like ved ...

By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Palme, Brev, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-n-0104-04

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. ...

Barn, By- og småsteder, Flag, Flagg, Sykkel, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Demonstrasjon, Mellomformat, FN, UNEF, Sykebil

Fotografi ubb-jg-k-0085

Atelier KK

Port Said. Egypt

By- og småsteder, Gate, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-ut-0425

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og bilder av ...

Interiør, Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Soldat, Mann, 35 mm, Møte, Skrivemaskin, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0191b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser soldater og deres ...

By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Flag, Flagg, Telt, Motorsykkel, Bil, Car, Sykkel, Soldathjelm, Mann, Oversiktsbilde, Våpen, Kontaktkopi, Vaktsoldat, Jeep, Filmkamera, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0031

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bilder fra det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Interiør, General, Krigsskip, Kontaktkopi, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0147

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Statuer/Skulptur, By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Havn, Mann, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0078

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Mann, Kontaktkopi, Folkemengde, Uniformslue, Matros, Matrosdress, Matroslue, Demonstrasjon, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0089

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Veisperring, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Bil, Car, Soldathjelm, Kontaktkopi, Kanal, Kamera, Fotograf, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0022

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen og General Burns, ...

Interiør, Kontor, Office, General, Militæruniform, Kontaktkopi, Gruppe, Skipsvrak, Mellomformat, FN, UNEF, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0194

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

By- og småsteder, Mann, Ruiner, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Moske, FN, UNEF, Minaret

Fotografi ubb-jg-l-0996

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Telt, Soldathjelm, Mann, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, 35 mm, Jeep, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Minaret

Fotografi ubb-jg-k-0052

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Tog, Jernbanestasjon, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Gateselger, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0074

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. det kanadiske hangarskipet "Magnificent" og ...

Militæruniform, Krigsskip, Mann, Kamel, Kontaktkopi, Gutt, Offiser, Officer, Helikopter, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0161

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

By- og småsteder, Soldat, Bil, Car, Sykkel, Kontaktkopi, Lastebil, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0036

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Jul, Julepynt, Kontaktkopi, Gudstjeneste, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0111

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Prest, Kvinne, Soldat, Militæruniform, Jernbanestasjon, Bunad, Jul, Kontaktkopi, 35 mm, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0116a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Flere bilder viser den amerikanske ...

By- og småsteder, General, Bil, Car, Mann, Hatt, Kontaktkopi, Folkemengde, 35 mm, FN, UNEF, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0060b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene kan være av fasiliteter tilknyttet Suezkanalen

Interiør, Kontor, Office, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Palme, Telefon, Telephone, Kontaktkopi, Kanal, Slepebåt, Mellomformat, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0406

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Barn, By- og småsteder, Jente, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, FN

Fotografi ubb-jg-l-0998

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen og ...

By- og småsteder, General, Militæruniform, Arbeider, Fly, Mann, Kontaktkopi, 35 mm, Publiserte bilder, FN, UNEF, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0159a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Suezkanalen, Egypt, januar 1957. UNSCO.Et skip heves fra bunnen av kanalen ved byen Port Said. UNSCO klarte å frigjøre Suezkanalen for skipsvrak og ødelagte broer i løpet ...

By- og småsteder, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Kranbåt, Mellomformat, FN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-n-0122-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Tog, Jernbanestasjon, Havn, Våpen, Kontaktkopi, Hjelm, Gateselger, Offiser, Officer, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0026

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Barn, Soldat, Militæruniform, Soldathjelm, Mann, Hatt, Restaurant/Kafe, Palme, Butikk, Kontaktkopi, Gruppe, Mellomformat, FN, UNEF, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0084

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0079

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Båt, Havn, Mann, Kontaktkopi, Kaianlegg, Koffert, Gruppe, Solbriller, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0527

Jørgen Grinde

[UN in Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Soldat, Flag, Flagg, Fargefotografi, Jeep, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-n-0614-06

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Soldat, Militæruniform, Båt, Havn, Mann, Våpen, Kontaktkopi, Kaianlegg, Koffert, Gruppe, Ryggsekk, Solbriller, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0562

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises den første tiden etter etableringen av ...

Interiør, Skip, Kvinne, Barn, By- og småsteder, Soldat, Mann, Kvinner og barn, Restaurant/Kafe, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0117

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Interiør, By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Militæruniform, Tog, Jernbanestasjon, Soldathjelm, Kontaktkopi, Folkemengde, Mikrofon, Journalist, Mellomformat, FN, UNEF, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0058

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. skipet "Gerolda" i ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Havn, Mann, Palme, Kontaktkopi, Kanal, 35 mm, Gruppe, Fotograf, Offiser, Officer, Solbriller, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0511

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

By- og småsteder, Gruppeportrett, Soldat, Hest, Sykkel, Palme, Kontaktkopi, Hestevogn (med tak), Trekasse, Kamera, Fotograf, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0034

Jørgen Grinde

[UN in Egypt 1957]

The picture is taken on a journey to the Middle East, where UN-photographer Jørgen Grinde documentet UN-operations such as UNEF, UNRWA and UNTSO.

Båt, Mann, Fargefotografi, Kanal, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-n-0614-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Skipsinteriør, Båt, Havn, Mann, Kontaktkopi, Gruppe, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0520

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Soldat, Militæruniform, Arbeider, Skipsdekk, Soldathjelm, Mann, Kontaktkopi, Fraktefartøy, Lossing, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0198

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Flyfoto, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Fly, Sykkel, Hund, Havn, Mann, Kontaktkopi, Gruppe, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0512

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, By- og småsteder, Soldat, Militæruniform, Arbeider, Soldathjelm, Båt, Havn, Mann, Kontaktkopi, Kanal, Kaianlegg, Trekasse, Gruppe, Truck, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0564

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Vei, Bil, Car, Båt, Kontaktkopi, Kanal, Mellomformat, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0018

Atelier KK

Port Said. Egypt

Skip, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0423

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et kontor tilknyttet UNEF, ...

Interiør, Mat, Kontor, Office, Soldat, Militæruniform, Mann, Kontaktkopi, Kanal, Tavle, Fotograf, Offiser, Officer, Kopp, Skrivemaskin, Kranbåt, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0516

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Interiør, Skip, By- og småsteder, Kontaktkopi, Kamera, Skipsvrak, Seng, Mellomformat, FN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0141

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Militærleir, Soldat, Telt, Båre, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Mellomformat, FN, UNEF, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0029