Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Interiør og innredning, Barn, Sykkel, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Hatt, Frakk, General, Møte, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0038

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Jul, 35 mm, Gudstjeneste, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0115b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Krigsskip, By- og småsteder, Kanal, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, UNSCO, Helikopter

Fotografi ubb-jg-k-0149

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, Mann, 35 mm, Lastebil, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0053

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0196

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser skipene "Statue of Liberty" og "Eli ...

Interiør og innredning, Skip, Kontor, By- og småsteder, Havn, Mann, Kanal, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0140

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militæruniform, Soldat, Palme, Brev, Journalist, Telt, Militærleir, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Barbering

Fotografi ubb-jg-k-0104

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. det kanadiske hangarskipet "Magnificent" og ...

Militæruniform, Krigsskip, Kamel, Mann, Gutt, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Helikopter

Fotografi ubb-jg-k-0161

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Tog, Militæruniform, Soldat, Gruppe, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0528

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Tog, Jernbanestasjon, Soldat, Soldathjelm, Gateselger, Våpen, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0074

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

By- og småsteder, Mann, Flagg, Kanal, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0125

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Interiør og innredning, Skip, Kontor, Tog, Militæruniform, Soldat, Bil, By- og småsteder, Båt, Havn, Kaianlegg, 35 mm, Gruppe, Lastebil, Offiser, Skrivemaskin, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0529

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Barn, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Palme, Gateselger, Brannmann, Uniformslue, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0083

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Havn, Flagg, Fraktefartøy, Marinegast, Slepebåt, Marineuniform, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0154

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør og innredning, Kontor, Krigsskip, Havn, Mann, Fraktefartøy, Slepebåt, Møte, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0152

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser transport av gods i ...

Skip, Arbeider, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Gruppe, Dress, Kamera, Fotograf, Offiser, Sigarett, Solbriller, Skopuss, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0526

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Mann, Flagg, Fotograf, Offiser, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærpoliti

Fotografi ubb-jg-k-0032

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Flagg, Kaianlegg, 35 mm, Gruppe, Jernbanevogn, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0531

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Soldat, By- og småsteder, Havn, Mann, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Hovedkvarter

Fotografi ubb-jg-k-0033

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Soldat, Bil, Sykkel, Soldathjelm, Hest, By- og småsteder, Palme, Politi, Mann, Telt, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0030

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Skip, Kvinne, Barn, Soldat, By- og småsteder, Kvinner og barn, Mann, Restaurant/Kafe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0117

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Soldathjelm, By- og småsteder, Flagg, Fotograf, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0155

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

By- og småsteder, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, FN, UNEF, Tanks

Fotografi ubb-jg-l-1001

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Skip, Tog, Jernbanestasjon, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Havn, Gateselger, Våpen, Offiser, Hjelm, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0026

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Båt, Fargefotografi, Mann, Kanal, Lysbilde, 35 mm, Marinegast, Marineuniform, Kranbåt, FN, UNEF

Fotografi ubb-jg-l-1075

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Statue, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Havn, Trekasse, Lastebil, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0092

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ...

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Mann, Offiser, Journalist, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0148

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Skip, Havn, Fargefotografi, Mann, Flagg, Lysbilde, 35 mm, Gjerde, FN, UNEF, Kefije

Fotografi ubb-jg-l-1074

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Kanal, Gjerde, Slepebåt, Krigsfange, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Piggtråd, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0069

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene kan være av fasiliteter tilknyttet Suezkanalen

Interiør og innredning, Skip, Kontor, Arbeider, Båt, Mann, Kanal, 35 mm, Maskin, FN, Kontaktkopi, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0409a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0082

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser Grinde ved Suezkanalen, ...

Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, Flagg, Kanal, Kamera, Fotograf, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Veisperring

Fotografi ubb-jg-k-0022

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Soldat, Soldathjelm, Piano, Mann, Gutt, Gruppe, Gateselger, Våpen, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0108

Atelier KK

Port Said. Egypt

By- og småsteder, Minaret

Fotografi ubb-kk-n-ut-0420

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. egyptiske journalister ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Hest, By- og småsteder, Telefon, Mann, Hestevogn (med tak), Kamera, Fotograf, Offiser, Journalist, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0093

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen i tillegg til ...

Jernbanebro, Krigsskip, Mann, 35 mm, Slepebåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0157b

Atelier KK

Port Said. Egypt

By- og småsteder, Gate

Fotografi ubb-kk-n-ut-0428

Atelier KK

Port Said. Egypt

Skip, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0419

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said, ...

Barn, Soldat, Sykkel, Hest, By- og småsteder, Mann, Hestevogn (med tak), Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0037

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen som ...

Militæruniform, Fly, Bil, By- og småsteder, Havn, Mann, General, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0142

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør og innredning, Mann, 35 mm, Gruppe, Møte, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0191a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene er egentlig tatt i farge og viser ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Krigsskip, Soldathjelm, Havn, Flagg, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, Helikopter

Fotografi ubb-jg-k-0614

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956. United Nations Emergency Force (UNEF). Her ses nordmenn som mottar instruksjoner etter at den dansk-norske leiren i Port Said var satt opp. ...

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Kart, Våpen, Militærleir, FN, UNEF, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-n-0022-12

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner.

Interiør og innredning, Flyfoto, Kvinne, Kvinner i arbeid, Krigsskip, Havn, Oversiktsbilde, Kanal, 35 mm, Slepebåt, Molo, Skrivemaskin, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0158b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen etter Suezkrisen og ...

Arbeider, Militæruniform, Fly, By- og småsteder, Mann, 35 mm, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0159a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses trolig skip som forlater Suezkanalen i ...

Skip, By- og småsteder, Båt, Havn, Kanal, 35 mm, Gruppe, Mikrofon, Journalist, FN, Kontaktkopi, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0298

Atelier KK

Port Said

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0512

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-19

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Oberstløytnant Engholm holder den første ...

Interiør og innredning, Gruppe, Kamera, Fotograf, Offiser, Journalist, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0056

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-01-27

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. General Burns, leder av UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Bil, Skipsvrak, General, Bensinstasjon, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0189

Atelier KK

Port Said. Egypt

Skip, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0422

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et kontor tilknyttet UNEF, ...

Interiør og innredning, Kontor, Arbeider, Kvinne, Kvinner i arbeid, Militæruniform, Soldat, Mann, Grønnsaker, Lager, Offiser, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0515

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militæruniform, Soldat, Palme, Jul, 35 mm, Radio, Journalist, Militærleir, Gudstjeneste, FN, UNEF, Kontaktkopi, Telekommunikasjon, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0115a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser arbeid med gods i ...

Skip, Arbeider, Militæruniform, Soldat, Sykkel, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Hatt, Trekasse, Jernbanevogn, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0524

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser folkemengden og egyptiske ...

Barn, Soldat, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Våpen, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0090

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Mat, Militæruniform, Soldat, Jul, Offiser, Juletre, Julepynt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0110

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Mann, Jul, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Resepsjon

Fotografi ubb-jg-k-0113

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-25

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en nordisk julegudstjeneste ...

Militæruniform, Soldat, Jul, Flagg, Kors, Gudstjeneste, Fotballstadion, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0091

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser lossing av forsyninger ...

Skip, Arbeider, Soldat, Havn, Mann, Flagg, Våpen, Lossing, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0088

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Arbeider, Tog, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Havn, Mann, Kaianlegg, Gutt, Gruppe, Lastebil, Våpen, Ryggsekk, Solbriller, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0523

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Soldat, Fargefotografi, Flagg, Jeep, FN, UNEF, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-n-0614-06

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Port Said, Egypt, januar 1957.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

Soldat, Soldathjelm, Fargefotografi, Kanal, Lysbilde, 35 mm, Trekasse, Kran, Jeep, FN, UNEF, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-l-1016

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Mat, Skip, Militæruniform, Soldat, Skipsdekk, Mann, Gruppe, Skipsinteriør, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Spisesal

Fotografi ubb-jg-k-0521

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser en demonstrasjon i ...

Barn, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Våpen, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0086

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser trolig havneområdet i Port ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, By- og småsteder, Palme, Kanal, Gruppe, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0518

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956. United Nations Emergency Force (UNEF). Det leses brev utenfor teltene i den dansk-norske leiren i Port Said. Leiren var plassert like ved ...

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, Palme, Brev, Telt, Militærleir, FN, UNEF, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-n-0104-04

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Skip, Båt, Flagg, Gruppe, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0195

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. ...

Barn, Sykkel, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Flagg, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Sykebil

Fotografi ubb-jg-k-0085

Atelier KK

Port Said. Egypt

By- og småsteder, Gate, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-ut-0425

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og bilder av ...

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Soldat, Mann, 35 mm, Skrivemaskin, Møte, FN, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0191b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser soldater og deres ...

Soldat, Bil, Sykkel, Soldathjelm, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Mann, Flagg, Motorsykkel, Våpen, Telt, Militærleir, Vaktsoldat, Jeep, Filmkamera, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0031

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bilder fra det kanadiske hangarskipet "Magnificent" ved ankomst ...

Interiør og innredning, Krigsskip, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0147

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser havneområdet i Port ...

Skip, Soldat, Havn, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0080

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen og General Burns, ...

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Gruppe, Skipsvrak, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0194

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.United Nations Emergency Force (UNEF). Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, ...

By- og småsteder, Fargefotografi, Mann, Lysbilde, 35 mm, Moske, Ruiner, FN, UNEF, Minaret

Fotografi ubb-jg-l-0996

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Mann, 35 mm, Telt, Militærleir, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, DANOR-bataljonen, Minaret

Fotografi ubb-jg-k-0052

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Soldat, Bil, Sykkel, By- og småsteder, Lastebil, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Tanks

Fotografi ubb-jg-k-0036

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-22

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. ...

Skip, Statue, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde, Mann, Flagg, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0078

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Jul, Flagg, Julepynt, Gudstjeneste, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Feltprest

Fotografi ubb-jg-k-0111

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Prest, Kvinne, Jernbanestasjon, Militæruniform, Soldat, Bunad, Jul, 35 mm, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0116a

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Flere bilder viser den amerikanske ...

Bil, By- og småsteder, Mann, Folkemengde, Hatt, 35 mm, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0060b

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene kan være av fasiliteter tilknyttet Suezkanalen

Interiør og innredning, Kontor, By- og småsteder, Palme, Båt, Havn, Telefon, Mann, Kanal, Slepebåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0406

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Port Said, Egypt, desember 1956.Bildet er tatt på en reise i Midtøsten 1956/57, hvor FN-fotograf Jørgen Grinde dokumenterte forskjellige FN-operasjoner som UNEF, UNRWA og UNTSO.

Barn, By- og småsteder, Fargefotografi, Jente, Lysbilde, 35 mm, FN

Fotografi ubb-jg-l-0998

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

By- og småsteder, Havn, Oversiktsbilde, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0079

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Suezkanalen, Egypt, januar 1957. UNSCO.Et skip heves fra bunnen av kanalen ved byen Port Said. UNSCO klarte å frigjøre Suezkanalen for skipsvrak og ødelagte broer i løpet ...

By- og småsteder, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-n-0122-08

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Barn, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Palme, Butikk, Mann, Hatt, Gruppe, Restaurant/Kafe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Piggtråd

Fotografi ubb-jg-k-0084

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

1956-12-27

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militæruniform, Soldat, Palme, Jul, Flagg, Offiser, Journalist, Telt, Militærleir, Gudstjeneste, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0109

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Kaianlegg, Gruppe, Solbriller, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0527

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Militæruniform, Soldat, Båt, Havn, Mann, Kaianlegg, Gruppe, Våpen, Ryggsekk, Solbriller, Koffert, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0562

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser bl.a. norske soldater ...

Interiør og innredning, Tog, Jernbanestasjon, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, Folkemengde, Mikrofon, Journalist, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0058

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. skipet "Gerolda" i ...

Skip, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Palme, Havn, Mann, Kanal, 35 mm, Gruppe, Fotograf, Offiser, Solbriller, FN, UNEF, Kontaktkopi, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0511

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Interiør og innredning, Militæruniform, Soldat, Dans, Jul, Flagg, Offiser, Juletre, Julepynt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen

Fotografi ubb-jg-k-0112

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av UNEF. Bildene viser byen Port Said ...

Soldat, Sykkel, Hest, By- og småsteder, Palme, Gruppeportrett, Hestevogn (med tak), Trekasse, Kamera, Fotograf, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0034

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Militæruniform, Soldat, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Gruppe, Skipsinteriør, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0520

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Arbeider, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, Skipsdekk, Mann, Fraktefartøy, Lossing, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0198

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Flyfoto, Militæruniform, Soldat, Fly, Sykkel, Hund, By- og småsteder, Havn, Mann, Gruppe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0512

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-02-02

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser det brasilianske marineskipet "Custodio de Mello" ...

Skip, Båt, Fraktefartøy, Lossing, Jeep, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0197

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses fjerde fase av UNEF, ...

Skip, Arbeider, Militæruniform, Soldat, Soldathjelm, By- og småsteder, Båt, Havn, Mann, Kanal, Kaianlegg, Gruppe, Trekasse, Truck, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, Militærkjøretøy

Fotografi ubb-jg-k-0564

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Skip, Soldat, Bil, By- og småsteder, Båt, Kanal, Vei, Militærleir, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0018

Atelier KK

Port Said. Egypt

Skip, By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-ut-0423

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser et kontor tilknyttet UNEF, ...

Interiør og innredning, Mat, Kontor, Militæruniform, Soldat, Mann, Kanal, Fotograf, Offiser, Kopp, Tavle, Skrivemaskin, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat

Fotografi ubb-jg-k-0516