Rudolph Stoltz

Soldat med rifle

Trolig ved Sandviksbatteriet

Fjell, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Rifle, Kikkert, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-15615

Rudolph Stoltz

Gruppebilde av soldater

Trolig ved Sandviksbatteriet

Klær, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-15614

Rudolph Stoltz

Soldater ved kanonstilling

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kanon, Mann, Fort, Gruppe, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15620

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Orograf, optisk avstandsmåler for kystartilleri

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kystartilleri, Orograf

Fotografi ubb-lbl-08361

Rudolph Stoltz

[Soldat posere for fotograf]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kanon, Mann, Rifle, Fort

Fotografi ubb-bs-ok-15597

Rudolph Stoltz

Soldater ved kanonstilling

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kanon, Mann, Fort, Gruppe, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15619

Rudolph Stoltz

[Soldater og ammunisjon]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kystfort, Kystartilleri, Ammunisjon, Stridshode

Fotografi ubb-bs-ok-15618

Rudolph Stoltz

Gruppebilde av soldater

Trolig ved Sandviksbatteriet

Klær, Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-15617

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Sandviksbatteriet]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann

Fotografi ubb-lbl-08350

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sandviksbatteriet]

Lauritz til venstre

Gruppeportrett, Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08372

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Lauritz på øvelse]

Soldat, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08374

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, Sandviksbatteriet]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Rifle

Fotografi ubb-lbl-08347

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Militæret]

Militæret

Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Telt, Forsvaret, Mann, Kikkert

Fotografi ubb-lbl-08351

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sandviksbatteriet]

Gruppeportrett, Soldat, Forsvaret, Kanon

Fotografi ubb-lbl-08365

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08368

Rudolph Stoltz

[Sandviksbatteriet]

Soldat på en kanonstilling tilknyttet nedre del av Sandviksbatteriet

Soldat, Militæruniform, Kanon, Mann, Fort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15587

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen Soldater på øvelse]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08356

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sandviksbatteriet]

Lauritz til venstre

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Kikkert

Fotografi ubb-lbl-08358

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08364

Rudolph Stoltz

[Soldater tar pause]

Øvre Sandviksbatteriet

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Mann, Kystfort, Kystartilleri

Fotografi ubb-bs-ok-15592

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Gruppeportrett, Soldat, Forsvaret, Kanon

Fotografi ubb-lbl-08360

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen]

Lauritz til høyre

Soldat, Flag, Flagg, Telt, Forsvaret, Kikkert

Fotografi ubb-lbl-08353

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen. Soldater fotografert ved en kanon]

Soldat, Militæruniform, Forsvaret, Kanon

Fotografi ubb-lbl-08370

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Rekruttskolen, soldater på øvelse]

Soldat, Militæruniform, Telt, Forsvaret

Fotografi ubb-lbl-08357