Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2239

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1997

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2238

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Muri i forgrunnen og Sylte i bakgrunnen.

Gård, Fjord, Løe

Fotografi ubb-kk-1318-2251

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2237

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjell, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-1998

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-2127-0134

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjord, Kirke, Prestegård, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-1318-2254

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Gård, Fjord, Uthus, Tun, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-2250

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Robåt, Naust, Molo

Fotografi ubb-kk-2127-0136

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2252

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Bolighus, Residential Building, Vei, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2242

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Gård, Fjell, Bygd, Fjord, Kirke, Hesje, Tregjerde, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-2127-0133

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Robåt

Fotografi ubb-kk-1318-2253

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2236

Knud Knudsen

Parti fra Sylte, Søndmør.

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-1318-2240

Knud Knudsen

Parti fra Sylte i Söndmör

Fjord, Kirke, Prestegård, Steingjerde, Skigard

Fotografi ubb-kk-ns-1996