Ukjent; Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bergens E-verk og Ribers kalkbrenneri]

Bergens E-verk og Ribers kalkbrenneri

Fabrikk, Robåt, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-bros-01952

Atelier KK

[Bergens E-verk og Ribers kalkbrenneri]

Fabrikk, Robåt, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-402-015