Brever med meddelelser om fund. 16

1830

1800-tallet, Bergen, Historie, Bergens Museum, Urda

Brev ubb-ms-0262-a-16

Catharine Hermine Kølle

'Flekkefjords nærmeste Omgivelser'

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000522