Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsen]

1936-06-04

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Sjøfly, Mann, Man, Kaianlegg, Pilot, Bedriftsleder, Forretningskvinne

Fotografi ubb-sund-041

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Sjøfly, Mann, Man, Kaianlegg, Paraply, Landgang

Fotografi ubb-sund-043

Atelier KK

[Bergensfjord og Stavangerfjord ved Skoltegrunnskaien 1926]

Skip, Passasjer, Kaianlegg, Lastebil, Tønne, Fjordabåt, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-500-001

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens fly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden

Sjøfly, Kaianlegg

Fotografi ubb-sund-042

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Sjøfly, Kaianlegg, Kran

Fotografi ubb-sund-044

C.A. Erichsen

Bergen. Sukkerhusbryggen

Havn, Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-11954

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsen]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Sjøfly, Mann, Man, Kaianlegg, Pilot, Bedriftsleder, Forretningskvinne

Fotografi ubb-sund-041

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden

Sjøfly, Mann, Man, Kaianlegg, Paraply, Landgang

Fotografi ubb-sund-043

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens fly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev blant annet eget transportselskap både i Nord-Norge og på Vestlandet. På bildet er Gidsken Jacobsens fly av typen Loening C2C Air ...

Sjøfly, Kaianlegg

Fotografi ubb-sund-042

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsen]

1936-06-04

Mannen kan være den Tysk-Amerikanske piloten Doeflinger som skylle fly flyet med Gidsken

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Sjøfly, Mann, Man, Kaianlegg, Pilot, Bedriftsleder, Forretningskvinne

Fotografi ubb-sund-041

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden

Sjøfly, Kaianlegg, Kran

Fotografi ubb-sund-044