Atelier KK

[Bergensfjord og Stavangerfjord ved Skoltegrunnskaien 1926]

Skip, Passasjer, Kaianlegg, Lastebil, Heisekran, Tønne, Fjordabåt

Fotografi ubb-kk-n-500-001

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens fly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev ...

Sjøfly, Kaianlegg

Fotografi ubb-sund-042

C.A. Erichsen

Bergen. Sukkerhusbryggen

Havn, Oversiktsbilde, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-11954

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden. Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev ...

Sjøfly, Mann, Kaianlegg, Paraply, Landgang

Fotografi ubb-sund-043

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsen]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i OldenJakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og ...

Kvinne, Kvinner i arbeid, Sjøfly, Mann, Pilot, Kaianlegg, Bedriftsleder, Forretningskvinne

Fotografi ubb-sund-041

Oscar Sophus Sund

[Gidsken Jakobsens sjøfly på Skoltegrunnskaien]

1936-06-04

Flyet kom til Bergen 4. juni 1936 med Stavangerfjord. Det ble ødlagt 02.07 under en landing i Olden Jakobsen var en av de store flypionerene på 1930-tallet og kvinne. Hun drev ...

Sjøfly, Kaianlegg, Kran

Fotografi ubb-sund-044