Atelier KK

[Skuteviksboder 21-24, med Rotthaugen skole i bakgrunnen]

Skuteviksboder 21-24, med Rotthaugen skole i bakgrunnen

Bolighus, Fiskeri-handel, Sjøbod, Lekter, Barneskole, Sild- og fiskehandlere, Skinn og lærhandel, Skind- & lærhandlere

Fotografi ubb-kk-n-312-052