Atelier KK

[Møhlenpriskaien]

Oppdragsgiver: Skåreholmen

Skip, Bygninger, Havn, By- og småsteder, Oppdragsfoto, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-n-429-091

Atelier KK

[Skipsskade]

Skip, Bygninger, Skipsskrog

Fotografi ubb-kk-n-409-047

Atelier KK

[Skipsskade]

Skip, Bygninger, By- og småsteder, Skipsskrog

Fotografi ubb-kk-n-409-048

Atelier KK

[Møhlenpriskaien]

Oppdragsgiver: Skåreholmen

Skip, Bygninger, Havn, By- og småsteder, Oppdragsfoto, Kaianlegg

Fotografi ubb-kk-n-429-090

Widerøe's Flyveselskap A/S

Mjellem & Karlsen A/S

1955-06-10

Flyfoto, Skipsbygging - verftsindustri, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082304