Atelier KK

Bergen. Centrum

Bygninger, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-pk-5067

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann mot Biblioteket]

Lille Lungegårdsvann mot Biblioteket

By- og småsteder, Snø, Vinter, Bibliotekbygning, Vann, And, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0312

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bergen Lysverker

Gate, Tårn, Arkitekt, Inngangsparti, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-335-051

Norvin Reklamefoto

Lysverkene

1950-09-16

Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-nor-l-0917

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bygninger, Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-335-050

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde,Lille lungegårdsvann]

Oversiktsbilde,Lille lungegårdsvann

Museum, By- og småsteder, Park, Oversiktsbilde, Bibliotekbygning, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0310

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1962-07-18

Bergen sentrum

Flyfoto, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-w-f-080409

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum. 17. mai]

1961-05-17

Bergen sentrum. 17. mai

Flyfoto, 17. mai, Oversiktsbilde, Vikingskip

Fotografi ubb-w-f-017209

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bygninger, Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-335-049

Norvin Reklamefoto

Lysverkene

1950-09-16

Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-nor-l-0916

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde, lille Lungegårdsvann]

Oversiktsbilde, lille Lungegårdsvann

Park, Oversiktsbilde, Bibliotekbygning, Vann

Fotografi ubb-so-0315

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0316

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1960-07-04

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Museum, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-w-f-009502

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Robåt, Bibliotekbygning, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0317

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bygninger, Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-335-052

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Asfalt

Fotografi ubb-bros-00912

Norvin Reklamefoto

Lysverkene

1950-09-16

Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-nor-l-0918

Olai Schumann Olsen

Lysverket

Park, Vann, Administrasjonsbygning

Fotografi ubb-so-2160