Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann mot Biblioteket]

Lille Lungegårdsvann mot Biblioteket

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Bibliotekbygning, Vinter, And, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0312

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bergen Lysverker

Inngangsparti, Gate, Tårn, Arkitekt, Elektrisitetsverk, Offentlige kontorer, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-335-051

Norvin Reklamefoto

Lysverkene

1950-09-16

Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-nor-l-0917

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bygninger, Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-335-050

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde,Lille lungegårdsvann]

Oversiktsbilde,Lille lungegårdsvann

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Park, Bibliotekbygning, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0310

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum]

1962-07-18

Bergen sentrum

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-w-f-080409

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen sentrum. 17. mai]

1961-05-17

Bergen sentrum. 17. mai

Flyfoto, Aerial photo, 17. mai, Oversiktsbilde, Overview, Vikingskip

Fotografi ubb-w-f-017209

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bygninger, Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-335-049

Norvin Reklamefoto

Lysverkene

1950-09-16

Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-nor-l-0916

Olai Schumann Olsen

[Oversiktsbilde, lille Lungegårdsvann]

Oversiktsbilde, lille Lungegårdsvann

Park, Bibliotekbygning, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-so-0315

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

By- og småsteder, Cities and villages, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0316

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Lille Lungegårdsvann]

1960-07-04

Lille Lungegårdsvann

Flyfoto, Aerial photo, Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-w-f-009502

Olai Schumann Olsen

[Lille Lungegårdsvann]

Lille Lungegårdsvann

Robåt, By- og småsteder, Cities and villages, Bibliotekbygning, Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-so-0317

Atelier KK

[Bergen Lysverker]

Bygninger, Gate, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-kk-n-335-052

Gustav Brosing

Asfaltering på Festplassen

Arbeider, Worker, Asfalt

Fotografi ubb-bros-00912

Norvin Reklamefoto

Lysverkene

1950-09-16

Vann, Elektrisitetsverk

Fotografi ubb-nor-l-0918

Olai Schumann Olsen

Lysverket

Park, Vann, Administrasjonsbygning

Fotografi ubb-so-2160