Knud Knudsen

[Leitet, Fjaler, Sunnfjord]

Kvinneklær, Hesje, Gruppe, Stakittgjerde, Våningshus, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-nbx-0027

Olai Schumann Olsen

[Dalsfjorden, Fjaler]

Dalsfjorden, Fjaler

Fjord, Bolighus, Kaianlegg, Kyst

Fotografi ubb-so-1374

Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord

Huset ble i 1844 flyttet fra Fridalen i Bergen til Leitet i Fjaler av sorenskriver Nils Landmark på Tysse i Fjalir. Den tidligere eier var Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)

Gård, Bolighus

Fotografi ubb-kk-ns-0453

Knud Knudsen

[Parti fra Leite i Søndfjord]

Huset ble i 1844 flyttet fra Fridalen i Bergen til Leitet i Fjaler av sorenskriver Nils Landmark på Tysse i Fjalir. Den tidligere eier var Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)

Gård, Villa

Fotografi ubb-kk-nbx-0676

Olai Schumann Olsen

[Leitet, Dalsfjorden, Fjaler]

Leitet, Dalsfjorden, Fjaler

Fjord, Oversiktsbilde, Kyst

Fotografi ubb-so-1375

Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord

Innløpet til Flekkefjorden. I bakgrunnen ser en Timbreneset og Heggneslandet.

Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0454

Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord (Fagervigen)

Fagernes låg tidligere under storgården Tysse, men ble fraskilt i 1845 .

Gård, Mann, Hage

Fotografi ubb-kk-ns-0455