Atelier KK

[Børs Cafè, Strandkaien 12]

Inngangsparti, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Gutt, Boy, Brostein, Restaurant/Kafe, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-315-097

Atelier KK

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset, Strandkaien 10]

Joh. Petersen A/S, Kløverhuset, Strandkaien 10

By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Forretningsgård, Ark, Restaurant/Kafe, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-315-013

Norvin Reklamefoto

Børskaféen

1958-06-20

Bygninger, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-nor-b-2906

Atelier KK

Børs Cafè og restaurant, Strandgaten 15 og Strandkaien 12

Spise- og dansesal

Interior, Interiør og innredning, Tromme, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal, Notestativ

Fotografi ubb-kk-pk-7595

Atelier KK

Børs Cafè og restaurant, Strandgaten 15 og Strandkaien 12

Spise- og dansesal

Interior, Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-kk-pk-7594

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Parti fra Strandkaien. Magnus Aase, gullsmed. A/S Joh. Petersen, Kløverhuset, Børs Cafe

Gullsmed- og Juvelforretning, Guldsmed- & juvelerforretninger, Arkitekt, Ark, Restaurant/Kafe, Manufakturhandel, Varemagasin, Barn og andre voksne, Manufakturforretninger, Arkitekter, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-254-023

Atelier KK

Børs Cafè og restaurant, Strandgaten 15 og Strandkaien 12

Selskapssalen

Interior, Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Lysekrone

Fotografi ubb-kk-pk-7596