Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21749

Norvin Reklamefoto

Børskaféen

1958-06-20

Bygninger, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-nor-b-2906

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Bil, Car, Gjenreising og sanering, Torghandel

Fotografi ubb-bs-ok-21747

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21748

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21743

Atelier KK

[Parti fra Strandkaien.]

Parti fra Strandkaien. Magnus Aase, gullsmed. A/S Joh. Petersen, Kløverhuset, Børs Cafe

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Ark, Manufakturhandel, Varemagasin, Gullsmed- og Juvelforretning, Barn og andre voksne, Manufakturforretninger, Arkitekter, Guldsmed- & juvelerforretninger, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-254-023

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21745

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21746

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien.

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21742

Atelier KK

[Børs Cafè, Strandkaien 12]

By- og småsteder, Gate, Restaurant/Kafe, Gutt, Brostein, Inngangsparti, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-315-097

Atelier KK

[Joh. Petersen A/S, Kløverhuset, Strandkaien 10]

Joh. Petersen A/S, Kløverhuset, Strandkaien 10

By- og småsteder, Restaurant/Kafe, Brostein, Forretningsgård, Ark, Gjenreising og sanering, Manufakturhandel, Varemagasin, Manufakturforretninger, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-315-013

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21744

Atelier KK

Børs Cafè og restaurant, Strandgaten 15 og Strandkaien 12

Spise- og dansesal

Interiør, Restaurant/Kafe, Tromme, Spise- og dansesal, Notestativ

Fotografi ubb-kk-pk-7595

Atelier KK

Børs Cafè og restaurant, Strandgaten 15 og Strandkaien 12

Spise- og dansesal

Interiør, Restaurant/Kafe, Spise- og dansesal

Fotografi ubb-kk-pk-7594

Einar Helmers-Olsen

Gjessing-gården. Børscafeen. Strandkaien

Brannstrøket i sentrum

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21750

[Børs Cafe]

Interiør, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-kk-n-381-009

Atelier KK

Børs Cafè og restaurant, Strandgaten 15 og Strandkaien 12

Selskapssalen

Interiør, Restaurant/Kafe, Lysekrone

Fotografi ubb-kk-pk-7596