Manuskript fra Grinderslev Kloster

Manuskriptet inneholder to hoveddeler: 1. En Aandelig Spørsmaals Bog sammen dragen aff Den Hellige Bibbelsche Schrift. Skreven i Grinderslev kloster i tiden 10/4-11/5 1661 av Madtz Erichssen (?). 16 beskrevne blader, som efter bibliotekar frk. ...

Danmark, Medisin, Kulturhistorie, Religion, Religiøse skrifter, Religiøse skrifter m.m., Diplomer, Skifte, Skrifter av blandet indhold, Skiftebrev (akter m. m.), Lægekunsten (gamle lægeraad, husraad m. m.m.)

Manuskript ubb-ms-0147