Ukjent

[Skjerjehamn]

Handelssted, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bs-ok-11316

Ukjent

[Skjerjehamn]

Skjerjehamn

Handelssted, Jekt

Fotografi ubb-bs-ok-11317

Ukjent

[Skjerjehamn]

Skjerjehamn

Havn, Handelssted

Fotografi ubb-bs-ok-11318