Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Hage, Trebygning

Fotografi ubb-bros-01865

Gustav Brosing

Markusplassen

Hage, Trebygning

Fotografi ubb-bros-03288

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Grunnmur, Løe

Fotografi ubb-bros-01864

Ralph L. Wilson

Hus paa Markuspladsen

Gård, Bolighus

Fotografi ubb-bros-04950a

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Gård, Bolighus, Kjole, Husmannsplass, Løe

Fotografi ubb-bros-01872

Franz Blaha

[Markusplassen mot Årstadvollen med barakker.]

Markusplassen mot Årstadvollen med barakker.

Gård, Husmannsplass

Fotografi ubb-bs-q-00680

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Mann, Låve

Fotografi ubb-bros-01863

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Trebygning

Fotografi ubb-bros-01866

Ralph L. Wilson

Hus paa Markusplatsen

Årstad

Bolighus

Fotografi ubb-wil-l-069

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Bolighus, Gjerde, Trebygning, Løe

Fotografi ubb-bros-01868

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukeland Sykehus, Bergen

Gården Marcusplassen, som nå er borte, ser en oppe i skråningen bak Haukeland sykehus.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-w-sh-005031