Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Hage, Trebygning

Fotografi ubb-bros-01865

Gustav Brosing

Markusplassen

Hage, Trebygning

Fotografi ubb-bros-03288

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Grunnmur, Løe

Fotografi ubb-bros-01864

Atelier KK

[Årstad]

Fra en serie områdebilder.Oppdragsgiver: Handing

Gård, Gate, Oppdragsfoto, Trær, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-428-150

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Gård, Bolighus, Kjole, Husmannsplass, Løe

Fotografi ubb-bros-01872

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Mann, Låve

Fotografi ubb-bros-01863

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Trebygning

Fotografi ubb-bros-01866

Ralph L. Wilson

Hus paa Markusplatsen

Årstad

Bolighus

Fotografi ubb-wil-l-069

Atelier KK

[Årstad]

Fra en serie områdebilder.Oppdragsgiver: Handing

Fjell, Bygninger, By- og småsteder, Gate, Oversiktsbilde, Oppdragsfoto, Trær, Fotballbane, Innmark, Trebygning

Fotografi ubb-kk-n-428-148

Atelier KK

[Årstad]

Fra en serie områdebilder.Oppdragsgiver: Handing

Fjell, Gate, Oppdragsfoto, Trær, Fotballbane, Trikkeskinner

Fotografi ubb-kk-n-428-152

Ralph L. Wilson

Hus paa Markuspladsen

Gård, Bolighus

Fotografi ubb-bros-04950a

Franz Blaha

[Markusplassen mot Årstadvollen med barakker.]

Markusplassen mot Årstadvollen med barakker.

Gård, Husmannsplass

Fotografi ubb-bs-q-00680

Atelier KK

[Årstad]

Fra en serie områdebilder.Oppdragsgiver: Handing

Fjell, Gate, Sykehus, Oppdragsfoto, Trær, Gjerde, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-428-151

Gustav Brosing

Markusplassen, Årstad

Markusplassen, Årstad

Bolighus, Gjerde, Trebygning, Løe

Fotografi ubb-bros-01868

Atelier KK

[Årstad]

Fra en serie områdebilder.Oppdragsgiver: Handing

Gård, Gate, Oppdragsfoto, Trær, Fotballbane, Innmark

Fotografi ubb-kk-n-428-149

Widerøe's Flyveselskap A/S

Haukeland Sykehus, Bergen

Gården Marcusplassen, som nå er borte, ser en oppe i skråningen bak Haukeland sykehus.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Sykehus

Fotografi ubb-w-sh-005031