Samlinger knyttet til Kvam

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0614
  • ubb-ms-0777-C
  • ubb-ms-0777-E
  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-0777-M
  • ubb-ms-0777-o

Diplom datert 1748, 23. oktober. Berven (Kvam, Hordaland)

1748-10-23

Ombudsmann A. Heiberg kunngjør et forlik mellom oppsitterne Ombudsmann Sjur Nilsen og Lars Olsen på gården Berven i Øystese skiprede, som tilhører Halsnøy kloster, i en strid om bruk og vedlikehold av gårdsstuen og stabburet ...

Diplom ubb-diplom-1301

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949. Notatar om Hedera helix.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-028

Diplom datert 1670, 28. desember. Øystese (Kvam, Hordaland)

1670-12-28

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemen i Øystese skiprede kunngjør, at Hågen Stensen på Sandven, på anmodning av Torbjørn Bu i Kinsarvik på vegne av sin svigermor Astri ...

Diplom ubb-diplom-0999

Avskrift av diplom datert 1661, 13. februar. Skeie (Kvam, Hordaland)

1661-02-13

Sorenskriver Laurits Walter i Hardanger m.fl. kunngjør et arveskifte etter avdøde Steingrim Skeie, Skiftet gjelder jordparter i gårdene Skeie, Ådland i Samnanger, Hovland i mlensvang og Ljönne i Kinsarvik. Avskrifter av gamle brev og dokumenter ...

1600-tallet, Diplomer

Diplom ubb-diplom-0932

Elisabeth Beyer

Tveitestølen -16

Kvinne, Gruppeportrett, Seter, Gutt

Fotografi ubb-eb-0263