Samlinger knyttet til Kvam

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0614
  • ubb-ms-0777-C
  • ubb-ms-0777-E
  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-0777-M
  • ubb-ms-0777-o

Diplom datert 1748, 23. oktober. Berven (Kvam, Hordaland)

1748-10-23

Ombudsmann A. Heiberg kunngjør et forlik mellom oppsitterne Ombudsmann Sjur Nilsen og Lars Olsen på gården Berven i Øystese skiprede, som tilhører Halsnøy kloster, i en strid om bruk og vedlikehold av gårdsstuen og stabburet ...

Diplom ubb-diplom-1301

Diplom datert 1661, 13. februar. Skeie (Kvam, Hordaland)

1661-02-13

Sorenskriver Laurits Walter i Hardanger m.fl. kunngjør et arveskifte etter avdøde Steingrim Skeie, Skiftet gjelder jordparter i gårdene Skeie, Ådland i Samnanger, Hovland i mlensvang og Ljönne i Kinsarvik. Avskrifter av gamle brev og dokumenter ...

Diplom ubb-diplom-0932

Diplom datert 1664, 2. mars. Øfsthus (Kvam, Hordaland)

1664-03-02

Ole Steingrimsson på Øfshus i Hardanger overdrar til sin bror Henrik Steingrimsson en, jordpart i gården Skeie som han hadde arvet etter sin far. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte ...

Diplom ubb-diplom-0963

Diplom datert 1674, 2. november. Tjosås (Kvam, Hordaland)

1674-11-02

Iver Isachsen på Indre-Ålvik i Øystese skiprede avstår hele sitt arve- og odelsgods til sin stesønn Laurits Johansen på Ørdal i Eidfjord sogn etter at stesønnen først har betalt hans arvinger. Avskrifter av gamle brev ...

Diplom ubb-diplom-1009

Diplom datert 1670, 28. desember. Øystese (Kvam, Hordaland)

1670-12-28

Christen Nielssen Reff, sorenskriver over Halsnøy kloster og Hardanger len, og sju lagrettemen i Øystese skiprede kunngjør, at Hågen Stensen på Sandven, på anmodning av Torbjørn Bu i Kinsarvik på vegne av sin svigermor Astri ...

Diplom ubb-diplom-0999

Diplom datert 1674, 2. november. Tjosås (Kvam, Hordaland)

1674-11-02

Sorenskriver Christen Nielsen Reff i Hardanger m.fl. var til stede på høstetinget på Tjosås da Iver Isachsen Indre- Ålviks søsterbarn og rette arvinger, på spørsmål fra Ivers stesønn Laurits Johansen på Ørdal i Eidfjord sogn, ...

Diplom ubb-diplom-1010

Diplom datert 1741, 26. juli. Sandven (Kvam, Hordaland)

1741-07-26

Lars og Gjermund Olsen, David Folkedal og Iver Birkeland utsteder skjöte til sin bror og svoger Sjur Olsen på sitt arvelig tilfalte jordgods i gården Rosseland. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin ...

Diplom ubb-diplom-1247

Diplom datert 1752, 23. oktober. Øvre-Vik (Kvam, Hordaland)

1752-10-23

Lars Johansøn Indre-Ålvik overdrar til sin svigersønn Lars Aamundsen Bu halvparten av Vikøy og Øystese kirker med deres tilhørende rettigheter og jordgods. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som i sin tid tilhørte lensmann L. ...

Diplom ubb-diplom-1325

Diplom datert 1772, 5. mai. Vikøy prestegård (Kvam, Hordaland)

1772-05-05

På anmodning av enken Ingeborg Amundsdatter Nesthus, utsteder Peter Blyt bygselbrev til landværnsoldaten Torgjer Hågensen Berven på halvdelen av Ingeborgs bruk i Nesthus i Vikøy sogn og prestegjeld. Avskrifter av gamle brev og dokumenter som ...

Diplom ubb-diplom-1427

Diplom datert 1798, 2. februar. Indre-Ålvik (Kvam, Hordaland)

1798-02-02

Magdeli Åmundsdatter Ålvik ansøker kongen om at hun som enke kan betjene seg av selveierbonden tillatelse og rett, ifølge forordning av 14. april 1769, til å skifte og dele sitt gårdbøle og åsete mellom sine ...

Diplom ubb-diplom-1583