Einar Helmers-Olsen

[Strandkaien 2. under oppføring]

Strandgaten 1ble oppført 1927 av arkitekt Torgeir Alvsaker

Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21687

Atelier KK

[Strandkaien]

Melkebil fra Storetveit gård

Personbil, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Melkespann, Butikk, Lastebil, Forretningsgård, Hestekjøretøy, Torghandel

Fotografi ubb-bs-fol-01727

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Pølser, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Skinke

Fotografi ubb-nor-v-0351

Einar Helmers-Olsen

[Strandkaien 2. under oppføring]

Strandgaten 1ble oppført 1927 av arkitekt Torgeir Alvsaker

Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21661

Einar Helmers-Olsen

[Strandkaien 2. under oppføring]

Strandgaten 1ble oppført 1927 av arkitekt Torgeir Alvsaker

Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21688

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Vestlandske Salslag, med personalet]

1970-01-21

Kvinne, Kvinner i arbeid, Mann, Kjøtthandel, Pølser, Ekspeditør, Butikkinteriør, Disk, Skinke

Fotografi ubb-nor-v-0350

Einar Helmers-Olsen

[Strandkaien 2. under oppføring]

Strandgaten 1ble oppført 1927 av arkitekt Torgeir Alvsaker

Bygninger, Byggeplass, Stillas

Fotografi ubb-bs-ok-21658