Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espegrend]

1966-07-07

Espegrend

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168253

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072416

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072413

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espegrend]

1955-06-11

Espegrend

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082391

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072409

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072391

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Myntvik]

1962-06-07

Myntvik

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072407

Widerøe's Flyveselskap A/S

Kronheim gård, Espeland

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082387

Jakob Naustdal

Botanisk dagbok 1948-1949.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-027

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072358

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072360

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072404

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda.]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072403

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Feltarbeid, Botanikk, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda?]

1955-06-11

Espeland, Ytrebygda?

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082389

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072406

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072394

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland]

1955-06-11

Espeland

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082382

Widerøe's Flyveselskap A/S

Espegrend

1955-06-11

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082390

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda.]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072402

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072396

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072368

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072405

Widerøe's Flyveselskap A/S

Kronheim gård, Espeland

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082377

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072355

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Blomsterdalen.]

1966-07-07

Blomsterdalen.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-168269

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072359

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072392

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072415

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072414

Widerøe's Flyveselskap A/S

Heimblik

1955-06-11

Espeland

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082392

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland? Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland? Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072361

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda?]

1955-06-11

Espeland, Ytrebygda?

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082388

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072410

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072393

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072408

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072390

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Myntvik]

1962-06-07

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072400

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072401

Avskrift av diplom datert 1557, 13. januar. Hope (Tysnes, Hordaland)

1557-01-13

Anders Hallvardson i Gjøvåg vitner at han er blitt spurt av ”Bujennal i Hophe” hvem som var rett odelsmann til Liland, Espeland og Leøvigh (Løvik?) i Fana. Anders har tidligere hørt ”Bienne Olafsson bondhe i ...

Rettssak, Odelsrett, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Arv

Diplom ubb-diplom-0236

Widerøe's Flyveselskap A/S

Espeland

1955-06-11

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082378

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland,Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland,Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072354

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072357

Widerøe's Flyveselskap A/S

Espeland gård

1955-06-11

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-082381

Ukjent

[Espeland]

Villa, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-thw-0253

Enoch Djupdræt

[Espeland, Fana]

Gård, Kulturlandskap

Fotografi ubb-dju-bx-0617

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Espeland, Ytrebygda]

1962-06-07

Espeland, Ytrebygda

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-072356