Olai Schumann Olsen

[Arnavågen, Arna]

Arnavågen, Arna

Bygd, Fjord, Uthus

Fotografi ubb-so-1373

Widerøe's Flyveselskap A/S

Arnavågen

1955-06-02

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-sh-080675