John Bernhard Rekstad

Samlingen

Fra De naturhistoriske samlinger?

Museum, Geologi, Stein, Glassmonter

Fotografi ubb-jr-235-009

Knud Knudsen

Museet i Bergen

Museum, Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Hage

Fotografi ubb-kk-1622-08656

K. Knudsen & Co.

Bergens Museum

Museum, Bygninger, Vei

Fotografi ubb-kk-nk-0147a

Atelier KK

[Bergen museum]

Bergen museum

Museum, Bygninger, Hage

Fotografi ubb-kk-pk-5192

Knud Knudsen

Bergens Museum: Dørportale

Interiør, Interior, Kirke, Stavkirke-utsmykning, Middelalder-ornamentikk

Fotografi ubb-kk-1622-09846a

Birger Huun

[Musehagen]

Museum, Gatelys, Hage, Blomster

Fotografi ubb-huun-0381

Widerøe's Flyveselskap A/S

Muséet Bergen

1950-07-05

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Boligblokk, Kirke, Havn

Fotografi ubb-w-sh-022813

Ukjent

Gruppe av funktonærer ved festen etter grundstensnedleggelsen 1921

Fra "Bergens Museum 1925"

Gruppeportrett, Fest, Mann, Man

Fotografi ubb-xxvi-021-025

Ukjent

Museet

Museum, Postkort

Postkort ubb-bs-pkb-00295

John Bernhard Rekstad

[Mannsportrett]

Trolig Professor dr. Carl Fredrik Kolderup

Kontor, Office, Telefon, Telephone, Mann, Man, Skrivebord

Fotografi ubb-jr-233-015

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1950-07-05

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-022886

John Bernhard Rekstad

[Utstillingsmonter for geologiske prøver]

Museum, Utstilling, Geologi, Stein, Glassmonter

Fotografi ubb-jr-233-001

Knud Knudsen

[Interiør. Fiskeriutstillingen i Bergen 1865.]

Mange sorter tran og Lauritz Devold fra Aalesund sin "Model af Dampkogeri for Tran".

Museum, Flaske, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0196

Atelier KK

Bergens Museum

Museum, Gatelys, Universitet og forskning, Snø, Vinter, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-506-026

Knud Knudsen

[Interiør. Fiskeriutstillingen i Bergen 1865.]

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0201

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen

1955-06-02

Møhlenpris

Flyfoto, Aerial photo, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080701

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Park, Botanisk hage

Fotografi ubb-bros-01901

Knud Knudsen

Bergen - Gamle Nygaardsvei

Tidligere signatur: UBB-KK-ND-000,64

Museum, Park, Port, Steinmur, Barnepike

Fotografi ubb-kk-nd-0064

John Bernhard Rekstad

[Gruppeportrett]

Professor Jens Holmbo og Carl Fredrik Kolderup

Gruppeportrett

Fotografi ubb-jr-236-011

John Bernhard Rekstad

[Portrett]

Jens Omvik fremst og Olav Melkild bakerst

Interiør, Interior, Kontor, Office, Museum, Mannsportrett

Fotografi ubb-jr-234-004

Ukjent

Fiskeriutstillingen i Bergen: Den Hollandske Afdeling

Fra Illustreret Nyhedsblad side 187, årgang 08.10.1865

Utstilling, Utstillingslokale, Xylografi

Fotografi ubb-bs-ok-19877

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Motto: Rigsløven.

Museum, Arkitekttegning

Fotografi ubb-kk-n-506-024

Marcus Selmer

[Utsikt fra Skivebakken mot Lille Lungegårdsvann og Nygårdshøyden]

Utsikt fra Skivebakken mot Lille Lungegårdsvann og Nygårdshøyden

Museum, Oversiktsbilde, Overview, Vann

Fotografi ubb-s-001

Ukjent

Biblioteket

Interiør fra Bergens Museums bibliotek, senere Universitetsbiblioteket i Bergen, ca. 1925,

Museum, Bibliotek, Universitetsbibliotek

Fotografi ubb-bs-fol-00642-022

Widerøe's Flyveselskap A/S

Bergen Museet mot Laksevåg

1950-07-04

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-022812

John Bernhard Rekstad

Jordskjelvstasjonen

Strassburger schwerpendel. Den første jordskjelvmåler som universitetets jordskjelvstasjon skaffet seg samme år som det åpnet

Universitet og forskning, Seismologi, Geologi, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-jr-237-004

Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger

Museum

Fotografi ubb-so-0057

Ralph L. Wilson

Bergens musæum

Museum, Bygninger, Snø, Hage, Murhus

Fotografi ubb-wil-a-140

Ukjent

[Daniel Cornelius Danielssen på Bergen Museum]

Museum, Universitet og forskning, Mann, Man, Forskning

Fotografi ubb-bs-fol-00842-007

Museumsbygningen i Bergen

Xylografi av Bergens Museums nybygg etter arkitekt J.H. Nebelongs opprinnelige tegninger.

Museum, Xylografi

Fotografi ubb-bs-q-00378-006

Knud Knudsen

Bergen - Gamle Nygaardsvei

Museum, Park, Port, Steinmur, Barnepike

Fotografi ubb-kk-m-064

Knud Knudsen

[Utsikt fra Lungegårdshospitalet]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Reperbane

Fotografi ubb-kk-nsx-0528

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Motto: "Festplass"

Museum, Arkitekttegning

Fotografi ubb-kk-n-506-020

Ukjent

[Lesesalen på Universttetsbiblioteket i Bergen]

Universitetsbiblioteket i Bergen lokalisert i Bergen museums bygning 1947-1961.

Bok, Book, Bibliotek, Bokhylle, Universitetsbibliotek, Lesesal, Student

Fotografi ubb-bs-q-00169-006

John Bernhard Rekstad

[Kvinneportrett]

Ukjent kvinne ved Universitetsmuseet i Bergen

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Bokhylle, Skrivebord

Fotografi ubb-jr-234-013

Atelier KK

[Bergens Museums hundreårsjubileum]

1925-04-25

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti fra bygningen med mennesker på Muséplass. Personbil framfor inngangen

Museum, Inngangsparti, Personbil, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-015

Paul Eduard Ritter

Norge - Bergen

Hefte med Paul Eduard Ritter sine Bergensmotiver

By- og småsteder, Cities and villages

Album ubb-bs-ok-00919

William Dobson Valentine

Bergen

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Drying Clothes, Klestørk

Fotografi ubb-bs-q-01100

A. Tellefsen

[Bergens Museum fra forsiden]

Museum, Universitet og forskning

Fotografi ubb-bs-q-00930-004

Olai Schumann Olsen

[Historisk museum]

Historisk museum

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-so-0738

Ukjent

[Lesesalen på Universitetsbiblioteket i Bergen]

Universitetsbiblioteket i Bergen lokalisert i Bergen museums bygning 1947-1961.

Interiør, Interior, Bord, Stol, Bibliotek, Bokhylle, Universitetsbibliotek, Lesesal, Student

Fotografi ubb-bs-q-00169-007

Bergens Tidende A/S

[Studentene på vei fra Bergen Museum til det nye Universitetsbiblioteket]

Stol, Museum, Universitet og forskning, Universitetsbibliotek, Student, Folkevogn

Fotografi ubb-bs-fol-00644-072

John Bernhard Rekstad

[Steinprøver]

Utstilling med ulike steinprøver

Utstilling, Geologi, Monter, Stein

Fotografi ubb-jr-235-005

Museumsbygningen i Bergen

Reproduksjon av stikk fra innvielsen

Kunst, Museum, Kobberstikk, Crowd, Folkemengde

Grafikk ubb-bs-q-00003

Ukjent

The-pause paa Griegs kontor april 1921

Bord, Museum, Mann, Man, Bokhylle

Fotografi ubb-bs-ok-00067

[Taket støttes opp i biblioteket på Bergens Museum]

Fra bibliotekets lesesal ved Bergens Museum

Museum, Universitetsbibliotek, Student

Fotografi ubb-bs-fol-00644-027-a

Knud Knudsen

[Bergens Museum]

Bergens Museum

Interiør, Interior, Museum, Crowd, Folkemengde

Fotografi ubb-bs-fol-00842-013

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Park, Botanisk hage, Portal

Fotografi ubb-bros-01903

Atelier KK; Knud Knudsen

[Eksteriør av Bergen Museum, åpning av fiskeriutstilling 1865]

Eksteriør av Bergen Museum, åpning av fiskeriutstilling 1865

Museum, Vindu, Steingjerde, Muséer

Fotografi ubb-kk-n-278-029

Atelier KK

Det Nyttige Selskaps konkurranse om utforming av Muséplass med Christie statuen, 1919

Motto: "Rigsløven"

Museum, Arkitekttegning

Fotografi ubb-kk-n-506-023

K. Knudsen & Co.

Bergen - Musepladsen

Snøvinteren 1917-1918

Museum, Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Vinter

Fotografi ubb-kk-pk-0847

John Bernhard Rekstad

Jordskjelvstasjonen

Sannsynligvis seismografen på jordskjelvstasjonen, innviet på Bergens Museum i 1905 etter spesielt løyve fra Stortinget. Ett bilde i serien er merket med årstallet 1932.

Universitet og forskning, Seismologi, Geologi, Forskningsstasjon

Fotografi ubb-jr-237-003

Knud Knudsen

[Interiør. Fiskeriutstillingen i Bergen 1865.]

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Mann, Man, Fiskegarn, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0205

Atelier KK

[Åpningen av Norges Handelshøyskole, 1936]

1936-09-07

Museum, Crowd, Folkemengde, Brostein, Trikkeskinner, Politikonstabel, Handelshøyskole

Fotografi ubb-kk-n-407-102

Knud Knudsen

Museet i Bergen

Museum, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-ns-1743

Olai Schumann Olsen

[Parkveien]

Parkveien

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Hage, Bolighus, Residential Building, Jerngjerde, Murhus, Stige

Fotografi ubb-so-0401

Ukjent

Gerhard Hernrich Armauer Hansen

Stikk av Christie innrammet på veggen.

Kontor, Office, Lepra, Forsker, Mikroskop

Fotografi ubb-bs-ok-00258-001

Johan von der Fehr

[Museets styre og vitenskapsmenn tatt i direksjonsværelse.]

Fra venstre: Jørgen Brunchorst, Gerhard Armauer Hansen, Fridtjof Nansen, Thomassen, James Alexandersønn Grieg, Anders Lund Lorange, Daniel Cornelius Danielssen og Herman Friele

Bord, Stol, Universitet og forskning, Gruppeportrett, Mann, Man, Maleri, Lampe

Fotografi ubb-bs-fol-00059-001

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Museum

Fotografi ubb-kk-nsx-0241

Knud Knudsen

[Interiør. Fiskeriutstillingen i Bergen 1865.]

Fiskeriutstillingen i Bergen 1865

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fisk, Modellskip, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0208

John Bernhard Rekstad

[Bergen museum]

Trolig Professor dr. Carl Fredrik Kolderup

Interiør, Interior, Telefon, Telephone, Mann, Man, Bok, Book

Fotografi ubb-jr-233-002

Knud Knudsen

Bergens Museum

Paviljong bygget til åpningen av den «Internationale Fiskeriudstilling i Bergen i Aaret 1865»: Utstillingen favnet bredt og alt som kunne knyttes til fiskenæringen ble inkludert. Alt fra «Fiskerier paa Havet, […] langs Kysterne» og «i ...

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Paviljong, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0024

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Kvinne, Woman, Barn, Child, Murhus

Fotografi ubb-bros-01902

Knud Knudsen

Bergens Museum: Dørportale

Interiør, Interior, Kirke, Stavkirke-utsmykning, Middelalder-ornamentikk

Fotografi ubb-kk-1622-09846b

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Statue/Skulptur, Park, Botanisk hage, Murhus

Fotografi ubb-bros-01904

Knud Knudsen

[Interiør. Fiskeriutstillingen i Bergen 1865.]

Mengden gjenstander har tilsynelatende tvunget de største fiskene til å ligge på tvers av benken med sporen i det fri. Fotografen har bevisst plassert det smale tverrsnittet av rommet hvor alt er i fokus parallelt ...

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fisk, Hermetikkboks, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0209

Atelier KK

[Fra Bergen]

Fra Bergen

Fotografi ubb-kk-n-152-002

Olai Schumann Olsen

Bergen. Bergen Museum, botaniske hagen

Museum, Botanisk hage, Planter, Plants

Fotografi ubb-so-2181

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger

Museum, Gatelys, Kvinne, Woman, Kirke, Gate, Hage, Mann, Man

Fotografi ubb-so-0055

Atelier KK

Engelske Videnskabsmend

Fotografert ved Bergen Museum

Museum, Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Vitenskap, Mann, Man, Forskning, Gruppe, Group, Brostein

Fotografi ubb-kk-n-392-106

Ukjent

[Bergens Museums bibliotek ca.1900]

Bergens Museums bibliotek ca.1900

Bord, Museum, Bibliotek, Trapp, Bibliotekar, Lampe

Fotografi ubb-bs-q-00347

Knud Knudsen

[Norges eldste museumsbygg, Bergens Museum, i dag bedre kjent som Naturhistorisk Museum i Bergen.]

Ønsket om en omfattende fiskeriutstilling i Bergen og ferdigstillelsen av museet sammenfalt perfekt i tid. Den 7. august 1865 var det feststemning i Bergen, både museumsbygget og utstillingen sto nå ferdig! «Hr. Statsraad Bretteville ...

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Hage

Fotografi ubb-kk-1318-0023

Ralph L. Wilson

Store Parkvei

Museum, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-wil-a-062b

Ukjent

[Bergen museum]

Museum, Gatelys, Snø, Gate, Vinter

Fotografi ubb-bs-ok-05176-005

Olai Schumann Olsen

Bergen. Bergen Museum. Hagen detalj

Museum, Botanisk hage

Fotografi ubb-so-2180

Johan von der Fehr

[Museets styre og vitenskapsmenn tatt i direksjonsværelse.]

Fra venstre: Jørgen Brunchorst, Gerhard Armauer Hansen, Fridtjof Nansen, Thomassen, James Alexandersønn Grieg, Anders Lund Lorange, Daniel Cornelius Danielssen og Herman Friele

Bord, Stol, Universitet og forskning, Gruppeportrett, Mann, Man, Maleri

Fotografi ubb-bs-fol-00059-003

John Bernhard Rekstad

[Mannsportrett]

Museum, Geologi, Mannsportrett

Fotografi ubb-jr-234-012

Ukjent

[Bergen Museum]

William Dahl. Preparant ved Bergen Museum i 1900-1925 årene

Dyr, Museum, Utstilling, Mann, Man, Samling, museum, Preparant

Fotografi ubb-bs-ok-00879

Ukjent

[Bergens museum]

Museum, Botanisk hage

Fotografi ubb-bs-ok-10825-006c

Ukjent

[Bergen Museum. Museumshagen]

Bergen Museum. Museumshagen

Arkitektur og byggeskikk, Historie, Museum, Hage, Brostein, Eksteriør, Stein

Fotografi ubb-bs-ok-15723

Ukjent

Ornitologisk samling

Fra ornitologisk samling på Bergens Museum. Skap med utstoppede dyrog fugler

Gjenstander, Historie, Museum, Bygninger, Fugler, Skap, Samling, museum, Taksidermi

Fotografi ubb-bs-fol-00642-021

John Bernhard Rekstad

Samlingen

Fra De naturhistoriske samlinger?

Museum, Fotografi, Geologi, Stein, Glassmonter

Fotografi ubb-jr-235-010

John Bernhard Rekstad

Samlingen

Fra De naturhistoriske samlinger? "De geologiske systemer..."

Museum, Utstilling, Geologi

Fotografi ubb-jr-235-014

Ukjent

Bygningen efter 1890

Bergens Museum, senere Universitetsmuseet i Bergen, under bygging

Museum, Bygninger, Byggeplass, Building site

Fotografi ubb-bs-fol-00642-003

[Universitetsbiblioteket, Bergens Museum]

Tora Eide ved Universitetsbiblioteket [?]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Universitetsbibliotek

Fotografi ubb-bs-fol-00644-038-c

Knud Knudsen

Bergens Museum

Kunstsamling, museum, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-kk-ns-0500

Fridtjof Nansen i sit arbeidsrum paa museet

Interiør, Interior, Museum, Mann, Man, Forskning

Fotografi ubb-bs-q-00379-007

Marcus Selmer

Bergens Museum

Museum, Universitet og forskning

Fotografi ubb-s-052

Widerøe's Flyveselskap A/S

Sydneshaugen skole, Bergen

1958-09-06

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Kirke, Oversiktsbilde, Overview, School, Skole

Fotografi ubb-w-sh-119837

[Studenter i bibliotekets lesesal, Bergens Museum]

Fra bibliotekets lesesal ved Bergens Museum

Museum, Bokhylle, Universitetsbibliotek, Lesesal, Student

Fotografi ubb-bs-fol-00644-022

Ukjent

Bygningen før 1866

Bergens Museum, senere Universitetsmuseet i Bergen

Museum, Bygninger

Fotografi ubb-bs-fol-00642-001

Knud Knudsen

[Fiskeriutstillingen i Bergen 1865]

Museum, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modellskip, Bøye, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0598

Atelier K. Knudsen

Christiestatuen, Bergen

Museum, Postkort, Statue/Skulptur, Universitet og forskning

Fotografi ubb-kk-pk-5126

Knud Knudsen

Museet i Bergen

Kunstsamling, museum, By- og småsteder, Cities and villages, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1742

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Bergen museum. Naturhistoriske samlinger]

1961-08-19

Bergen museum. Naturhistoriske samlinger

Flyfoto, Aerial photo, Museum, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-119804

Ukjent

[Bergens Museum]

Bergens Museum

Arkitektur og byggeskikk

Fotografi ubb-bs-ok-11971

Til Jacob Ørdal fra Bergens Museums videnskapsmænd [påskrift]

Album med fotografier fra Bergens Museum

Fotoalbum, Museum

Fotografi ubb-bs-fol-00642-000

[Universitetsbiblioteket, Bergens Museum]

Signe-Lin Slaatelid ved Universitetsbiblioteket [?]

Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Universitetsbibliotek

Fotografi ubb-bs-fol-00644-041-c

Knud Knudsen

[Interiør. Fiskeriutstillingen i Bergen 1865.]

En jury smakte seg gjennom utstillingen og premierte de beste bidragene. Dette var før hermetikkens hemmeligheter ble mestret og «Af de fineste Fiskesorter og Crustaceer, som Lax og Hummer, havde Norge udstillet en Mængde Prøver, ...

Museum, Flaske, Fiske og fangst, Utstilling, Fiskegarn, Modell

Fotografi ubb-kk-nsx-0197

Ukjent

[Bergen Museum]

Museum

Fotografi ubb-kk-nax-0040