Widerøe's Flyveselskap A/S

[Stemmemyren. Helleveien. Åsaneveien.]

1960-07-04

Stemmemyren. Helleveien. Åsaneveien.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009493

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eidsvågtunnelen.]

1960-07-04

Eidsvågtunnelen.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Tunnel, Boligfelt

Fotografi ubb-w-f-009464

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Eidsvågtunnelen. Åsaneveien]

1960-07-04

Eidsvågtunnelen. Åsaneveien

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009494

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Stemmemyren. Eidsvågstunnelen. Åsaneveien]

1960-07-04

Stemmemyren. Eidsvågstunnelen. Åsaneveien

Oversiktsbilde, Tunnel

Fotografi ubb-w-f-009463b

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Åsaneveien. Eidsvågtunnelen. Søndre Øyjorden]

1960-07-04

Åsaneveien. Eidsvågtunnelen. Søndre Øyjorden

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-009495