Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ndx-0095

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0094

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Vei, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-1561

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1560