Ukjent

[Reitgjerdet sykehus i Trondheim]

Pleiestiftelse for spedalske i Strinda, Trondheim. Åpnet i 1861. Foto reprodusert av Atelier KK

Landskap, Lepra, Sykehus, Hestekjøretøy

Fotografi ubb-kk-n-389-042