Catharine Hermine Kølle

'Ejdsvold'

Eidsvollsbygningen sett fra baksiden.

Prospekt, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000510