Knud Knudsen

Kvamshesten, mellem Sande og Langeland, Søndfjord.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2356

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Jølster.

Gård, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-2332

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Vei, Bolighus, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08801

Knud Knudsen

Nedre Vasenden, Jølster.

Vei, Bygd, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-0235

Knud Knudsen

Hafstad i Søndfjord

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Gate, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-2361

Knud Knudsen

Parti ved Paulsvand mod Førde, Jølster.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0243

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08804

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme

Fotografi ubb-kk-2127-1334

Knud Knudsen

Parti fra Sandene i Søndfjord

Fiskestang, Elv, Gutt

Fotografi ubb-kk-1318-0932

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Krokket

Fotografi ubb-kk-2127-1331

Knud Knudsen

Sande i Søndfjord

Sivertsen Hotel.

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08806

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Vei, Bro, Elv, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-1050

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Sønfjord

Kirke, Bolighus, Elv, Vedstabel

Fotografi ubb-kk-1318-2325

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Skysstasjonen Tross midt på bildet. Tross ble skysstasjon for reisende da Den Trondhjemske Postvei fra Leirvik til Dale ble åpnet i 1786.

Gård, Gutt, Hesje, Løe, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0138

Knud Knudsen

Parti fra Sandene i Søndfjord

Kirke, Gård, Elv, Steinbro

Fotografi ubb-kk-1318-0931

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Gård, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0459

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Kvinne, Elv, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-ns-0464

Knud Knudsen

Parti ved Bolsætervand mod Stardal, Jølster.

Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-0238

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke. Lengst til høyre i bildet er Stenseth og Fargarreset.Broen på bildet som går over Dalselva fører til prestegården.

Kirke, Fjord, Robåt, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0134

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord.

Gård, Bygd, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2328

Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord (Fagervigen)

Fagernes låg tidligere under storgården Tysse, men ble fraskilt i 1845 .

Gård, Hage, Mann

Fotografi ubb-kk-ns-0455

Knud Knudsen

Førde Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde, Elv, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1622-08805

Knud Knudsen

Parti ved Paulsvand mod Førde, Jølster.

Fjell, Vei, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0244

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Fra Kasse 11

Elv, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1051

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-ns-0470

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord.

Bygd, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2360

Knud Knudsen

Buldrefos ved Mo i Søndfjord.

Huldefossen på Mo.

Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2329

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Sivertsen Hotel.

Vei, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Mann, Flaggstang, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08809

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale prestegård. Hovedhuset til venstre i bildet. Presten Petter Lorentz de Ferry Smith og hans kone Henriette Beathe Hadeler bodde på prestegården fra tidlig 1850 årene til 1887

Kirke, Gård, Prestegård, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0456

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Jølster.

Gård, Bro, Elv, Hesje, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-2334

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

By- og småsteder, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09830

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Jølster.

Gård, Bro, Elv, Hesje, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-2333

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Vegen på bildet er postvegen mellom Bergen og Trondheim. Den går ut på "postveg-kaia". Herifra fikk en båtskyss inn Dalsfjorden til Sveen i Bygstad. og derfra hesteskyss til Førde og Langeland.

Gård, Fjord, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0460

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Landskap, Gård, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09832

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1622-09833

Knud Knudsen

[Parti fra Leite i Søndfjord]

Huset ble i 1844 flyttet fra Fridalen i Bergen til Leitet i Fjaler av sorenskriver Nils Landmark på Tysse i Fjalir. Den tidligere eier var Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)

Gård, Villa

Fotografi ubb-kk-nbx-0676

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Sjøhaug der kjøpmann Wilhelm Nitter (1812-1899) bodde. Han var handelmann med brennevinshandel på Tross, sildefiskeri på Kinn ved Florø, og handel på Wilkenbua. Jekta hans "Elida" gikk ...

Gård, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0466

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Gate, Mann, Tregjerde, Karjol, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-1622-08802

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fjord, Bolighus, Naust

Fotografi ubb-kk-ns-0458

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Førde i Nordfjord og Skei i Jølster

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-ns-1047

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Von-huset, dvs. huset til Bertel Vonen. (1799-1868) Han var først gift med Berthe Helene Skjeldal (1794-1843) og deretter med Anne Sørensdatter Haugland (1814-1899) Skolestyrer Nikka Vonen var datter til Berthe og Bertel Vonen.

Gård, Hesje

Fotografi ubb-kk-1318-0137

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Jølster.

Elv, Myr

Fotografi ubb-kk-1318-2331

Knud Knudsen

[Parti fra Sande i Søndfjord]

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme

Fotografi ubb-kk-2127-1334b

Knud Knudsen

Parti ved Bolsæter-Vand, Jølster i Søndfjord

Vann, Skog

Fotografi ubb-kk-1318-0928

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord.

By- og småsteder, Bolighus, Elv, Lysthus

Fotografi ubb-kk-2127-0234

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale kirke bygd i 1864 (sett mot syd). Broen på bildet går over elven til Bjerga, der prestegården låg.

Kirke, Trebro

Fotografi ubb-kk-ns-0463

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke som stod ferdig i 1864. Broen går over Dalselva til Bjerga der prestegården låg. Nøstet til venstre, eid av Bertel Vonen, ble i en del år benyttet som dampskipsekspedisjon. Passasjerer og varer ble ...

Kirke, Fjord, Robåt, Trebro, Elv, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-0135

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Dale Kirke stod ferdig i 1864. Postvegen Bergen-Trondheim gikk gjennom Dale (Nordover til Tossefjæra, robåt til Sveen,Bygstad. Deretter hesteskyss til Langeland og Førde, eventuelt skyss til Sande og Vadheim)

Barn, Kirke, Gård

Fotografi ubb-kk-1318-0136

Knud Knudsen

Førde i Søndfjord

Bolighus, Oversiktsbilde, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-09831

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde, Jølster.

Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-2127-0239

Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord

Innløpet til Flekkefjorden. I bakgrunnen ser en Timbreneset og Heggneslandet.

Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0454

Knud Knudsen

Parti fra Sandene i Søndfjord

Viksdalen kykje i Gaular

Kirke, Bygd, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-0930

Knud Knudsen

Parti fra Sandene i Søndfjord

Kirke, Hage, Bolighus, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0933

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Dale Kyrkje i Dale i Sunnfjord

Fjell, Kirke, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0468

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Toss, Dale sett mot vest. Huset midt på bildet er tingstova. Vegen opp mot denne kalt "Trossebakken". Postvegen Bergen-Trondheim gikk gjennom tunet her. Her var det også skysstasjon.

Gård, Bolighus, Uthus, Tun

Fotografi ubb-kk-ns-0461

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Robåt, Vann, Hesje, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0133

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Bygd, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1337

Knud Knudsen

Buldrefos ved Mo i Søndfjord

Landskap, Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-09834

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Vei, Gård, Uthus, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-kk-ns-0471

Knud Knudsen

Parti fra Veien mellem Førde i Nordfjord og Skei i Jølster

Fjell, Vei, Dal

Fotografi ubb-kk-ns-1046

Knud Knudsen

Parti fra Sandene i Søndfjord

Foss, Fiskestang, Gutt, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0929

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1332

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Stuepike, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-2127-1335

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Wilken Nitter sin eiendom Sjøhaug. Korpssmed Bertel Vonen eide kvernhuset til høyre.

Gård, Bolighus, Naust, Tregjerde, Kvernhus

Fotografi ubb-kk-ns-0467

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0469

Knud Knudsen

Parti mellem Nedre Vasenden og Førde i Søndfjord

Elv, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-2127-1330

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Sivertsen Hotel.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Stuepike, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08807

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fotografert fra Bjerga mot syd. Til høyre ligger husmannsplassen Steieøyra. Deretter gården Steia, med våningshus og nybygd låve. Våningshuset var Nikka Vonen sin Pikeskole fra 1869-1907. Lengst bak: Grusplatået Dingemoen, gammelt tingsted og ekserserplass.

Bygd, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-ns-0465

Knud Knudsen

(tittelen Knudsen gav bildet)

Dale Kyrkje i Dale i Sunnfjord

Fjell, Kirke, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0468

Knud Knudsen

Parti fra Førde i Søndfjord.

Hage, Bolighus, Elv, Lysthus

Fotografi ubb-kk-1318-2327

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Sivertsen Hotel

Flag, Flagg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-1622-08808

Knud Knudsen

Sande i Søndfjord

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08810a

Knud Knudsen

Parti ved Paulsvand mod Førde, Jølster.

Gård, Robåt, Mann, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0242

Parti fra Førde, Søndfjord

Landskap, Gård, Bolighus, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08803

Knud Knudsen

Parti fra Leite i Søndfjord

Huset ble i 1844 flyttet fra Fridalen i Bergen til Leitet i Fjaler av sorenskriver Nils Landmark på Tysse i Fjalir. Den tidligere eier var Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)

Gård, Bolighus

Fotografi ubb-kk-ns-0453

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden i Søndfjord.

Gård, Vann, Naust, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-1318-2336

Knud Knudsen

Sande i Søndfjord

Kirke, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bro, Elv

Fotografi ubb-kk-1622-08810b

Knud Knudsen

Kvamshesten mellem Sande og Langeland, Søndfjord.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-0232

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde (ved Bolsæt), Jølster.

Fjell, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-0241

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

Huset til garver Olaus Fougner nede til høyre. I framgrunnen huset på Reina der det første trykkeriet i Førde holdt til.

Kirke, Bygd

Fotografi ubb-kk-1318-0141

Knud Knudsen

Parti ved Nedre Vasenden, Jølster.

Bolighus, Vann, Naust

Fotografi ubb-kk-1318-2335

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

De to jentene på bildet er Anne Elisabeth Vonen (1852-1907) og Jenny Vonen (1856-1907)

Gård, Bolighus, Jente, Hesje

Fotografi ubb-kk-ns-0462

Knud Knudsen

Parti af Førde i Søndfjord

By- og småsteder, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-2127-1333

Knud Knudsen

Skydsskiftet Langeland i Søndfjord.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon

Fotografi ubb-kk-1318-2359

Knud Knudsen

Parti fra Førde, Søndfjord

Sivertsens Hotell, i billedkanten t.v. ligger Lindehuset.

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Tregjerde, Telegrafstolpe, Mannsklær

Fotografi ubb-kk-1622-08800

Knud Knudsen

Kvamshesten, mellem Sande og Langeland, Søndfjord.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2358

Knud Knudsen

Parti fra Dale i Søndfjord

Fotografert fra Øksenberg. En ser Dale kirke, Tross med Vonens løe og Wilkenboden. I bakgrunnen Holmedal/Eikenes

Gård, Bygd, Fjord, Hesje, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0140

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Sønfjord.

Gård, Rekkverk

Fotografi ubb-kk-1318-2326

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Gård, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Hesje, Kornstaur

Fotografi ubb-kk-2127-1336

Knud Knudsen

Parti fra Sande i Søndfjord

Kirke, Gård, Elv, Tregjerde

Fotografi ubb-kk-ns-1048

Knud Knudsen

Parti ved Sunde mellem Førde og Nedre Vasenden, Søndfjord

Trebro, Elv, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-08799

Knud Knudsen

Parti mellem Skei og Førde, Jølster.

Fjell, Vei

Fotografi ubb-kk-2127-0240

Knud Knudsen

Kvamshesten, mellem Sande og Langeland, Søndfjord.

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2357

Knud Knudsen

Buldrefos ved Mo i Søndfjord.

Huldefossen på Mo.

Foss, Elv

Fotografi ubb-kk-1318-2330