Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser skoleundervisning i en leir ...

Interiør, Mann, Jente, Lærer, Kontaktkopi, Bok, Book, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0556

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser en leir for palestinske ...

Kvinne, Barn, Flyktning, Bolighus, Klestørk, Kvinner og barn, Jente, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0560

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser en leir for palestinske ...

Kvinne, Barn, Arbeider, Flyktning, Bolighus, Sigarett, Mann, Klestørk, Kvinner og barn, Oversiktsbilde, Kontaktkopi, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0557

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser en leir for palestinske ...

Kvinne, Barn, Flyktning, Bolighus, Klestørk, Kvinner og barn, Jente, Kontaktkopi, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0558

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

FN Libanon. April/mai 1959. Skoleundervisning i en leir for palestinske flyktninger, Dekwaneh (ødelagt i 1995/96).

Interiør, Mann, Lærer, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Slips, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0556-04

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

UN in Lebanon. April/May 1959. Camp for Palestinian refugees, Dekwaneh (ceased to exist in 1995/96).

Landskap, Barn, Flyktning, Bolighus, Klestørk, Oversiktsbilde, Gruppe, Barn i grupper, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0557-08

Jørgen Grinde

[UN in Lebanon 1959]

FN Libanon. April/mai 1959. Skoleundervisning i en leir for palestinske flyktninger, Dekwaneh (ødelagt i 1995/96).

Interiør, Mann, Lærer, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Slips, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0556-04

Jørgen Grinde

[UN in Lebanon 1959]

UN in Lebanon. April/May 1959. Camp for Palestinian refugees, Dekwaneh (ceased to exist in 1995/96).

Landskap, Barn, Flyktning, Bolighus, Klestørk, Oversiktsbilde, Gruppe, Barn i grupper, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0557-08

Jørgen Grinde

[UN in Lebanon 1959]

UN in Lebanon. April/May 1959. School teaching in a camp for Palestinian refugees, Dekwaneh (ceased to exist in 1995/96).

Interiør, Mann, Lærer, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Slips, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0556-04

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

FN i Libanon. April/mai 1959. Leir for palestinske flyktninger i Dekwaneh (ødelagt i 1995/96)

Kvinne, Barn, Flyktning, Bolighus, Kvinner og barn, Jente, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0560-08

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

FN i Libanon. April/mai 1959. Leir for palestinske flyktninger i Dekwaneh (ødelagt i 1995/96)

Landskap, Barn, Flyktning, Bolighus, Klestørk, Oversiktsbilde, Gruppe, Barn i grupper, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0557-08

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

UN in Lebanon. April/May 1959. School teaching in a camp for Palestinian refugees, Dekwaneh (ceased to exist in 1995/96).

Interiør, Mann, Lærer, Gutt, Tavle, Undervisning, Klasserom, Slips, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0556-04

Jørgen Grinde

[UN in Lebanon 1959]

FN i Libanon. April/mai 1959. Leir for palestinske flyktninger i Dekwaneh (ødelagt i 1995/96)

Kvinne, Barn, Flyktning, Bolighus, Kvinner og barn, Jente, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0560-08

Jørgen Grinde

[UN in Lebanon 1959]

FN i Libanon. April/mai 1959. Leir for palestinske flyktninger i Dekwaneh (ødelagt i 1995/96)

Landskap, Barn, Flyktning, Bolighus, Klestørk, Oversiktsbilde, Gruppe, Barn i grupper, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0557-08

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser en leir for palestinske ...

Kvinne, Barn, By- og småsteder, Flyktning, Båt, Mann, Kvinner og barn, Jente, Restaurant/Kafe, Kontaktkopi, Tre, Gutt, Postkasse, Gruppe, Strand, Dress, Vannpipe, Mellomformat, FN, Piggtråd, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0567

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser en leir for palestinske ...

Interiør, Kontor, Office, Barn, Flyktning, Mann, Kontaktkopi, Tre, Gruppe, Undervisning, Klasserom, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA, Kefije, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0559

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

UN in Lebanon. April/May 1959. Camp for Palestinian refugees Dekwaneh (ceased to exist in 1995/96)

Kvinne, Barn, Flyktning, Bolighus, Kvinner og barn, Jente, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0560-08

Jørgen Grinde

[FN i Libanon 1959]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten og Europa i 1959, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a.lederen for en leir ...

Interiør, Kontor, Office, Fjell, By- og småsteder, Vei, Bil, Car, Mann, Kamel, Kontaktkopi, Gutt, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNRWA

Fotografi ubb-jg-k-0555

Jørgen Grinde

[UN in Lebanon 1959]

UN in Lebanon. April/May 1959. Camp for Palestinian refugees Dekwaneh (ceased to exist in 1995/96)

Kvinne, Barn, Flyktning, Bolighus, Kvinner og barn, Jente, Mellomformat, FN, UNRWA, Flyktningleir

Fotografi ubb-jg-k-0560-08