Trygve Braarud

Grønfargingen av Lenefjorden og Grønnsfjorden i Vest-Agder

Botanikk, Marinbiologi, Fjord, Podosphaera

Artikkel ubb-tskr-naturen-1940-02-03