Memoria sucinta de las operaciones del egercito nacional de San Fernando, ...

Omhandler opptøy på øyen Isla de León i Spania. Forfatterens initialer i begynnelsen av boken: "A Mercedes; E.S.M". Gitt i gave av den sveitsiske oberstløytnant Frants Voitel i Barcelona til Bergens Museum i 1826. Voitel ...

Opptøy

Bok ubb-romertall-oktav-xiii-a-mem-01