Knud Knudsen

Parti af Skjoldsfjeldet og Lillemjøsen, Vang i Valders.

Vei, Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2092

Knud Knudsen

Parti af Skjoldsfjeldet og Lillemjøsen, Vang i Valders.

Gård, Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-2091